Informacija gyventojams

Jonavos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. Įsakymu Nr. A1-365 „Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Jonavos  rajono Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos darbo nuostatais, patvirtintais Jonavos  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 13B-500, organizuoja būsto pritaikymą vaikams su sunkia negalia.  

Prašymai 2019 metams dėl būsto pritaikymo vaikams su sunkia negalia priimami iki 2019 m. rugpjūčio 5 d.  Jonavos rajono socialinių paslaugų centre  Chemikų g. 136.  Kontaktinis asmuo Giedrė Gailiauskaitė,  tel. (8 349) 54722.