Savanoriška globa – tai pastovūs trumpalaikiai susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku. Tokie susitikimai turi būti planuojami ir neatsitiktiniai, kad vaikas jaustųsi saugus, žinotų, ką ir kada globėjas planuoja su vaiku veikti. Vaiką savanoriškai globoti galima prieš tai gavus leidimą.

Kodėl savanoriška globa reikalinga vaikui?

7–17 metų amžiaus vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi. Ji skatina vaiko pasitikėjimą kitais ir savimi, ugdo atsakomybės jausmą bei formuoja teigiamą savęs vertinimą.

Kokie yra savanoriškos globos principai?

Savanoriška globa remiasi šiais esminiais principais: nesavanaudiškumo, abipusio pasitikėjimo ir pagarbos.

Kas gali būti vaiko savanorišku globėju?

Vaiko globėju gali būti pilnametis asmuo arba šeima, kurių ketinimai ir lūkesčiai geriausiai atitinka vaiko interesus.

Kokie vaikai gali būti savanoriškai globojami?

Savanoriškai globoti rekomenduotina ne jaunesnius kaip 7–10 metų globos įstaigoje augančius vaikus. Tokio amžiaus vaikai jau yra pakankamai subrendę, kad jiems galima būtų paaiškinti savanoriškos globos taisykles. Vyresnis vaikas supras, kad jis negyvens su globėju nuolatos ir globėjas netaps jo šeima, o bus vaiko draugas. Tuo tarpu mažyliui iki 7 metų amžiaus bus sunkiau suprasti, kodėl po pasisvečiavimo pas globėją jis turi sugrįžti į globos namus. Vaikas, išgyvenęs savo tėvų globos praradimą, vėl jausis paliktas ir nesaugus. Tokios situacijos gali turėti didelės neigiamos įtakos tolimesnei vaiko raidai.

Kur reikia kreiptis, norint savanoriškai globoti vaiką?

Prašymą savanoriškai globoti vaiką reikia pateikti Jonavos r. socialinių paslaugų centro padalinyje – Globos centre.

Kokia yra patikrinimo, ar asmuo gali paimti vaiką savanoriškai globoti, procedūra?

Gautas fizinio asmens prašymas su dokumentais išsiunčiamas į VVTAIT, kad jis atliktų fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis įvertinimą. Globos centro GIMK specialistai, vadovaudamiesi fizinio asmens tinkamumo priimti Institucijoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai svečiuotis įvertinimo klausimynu parengia fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis rekomendaciją dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis ir pateikia ją Tarnybos teritoriniam skyriui. Tarnybos teritorinis skyrius, atsižvelgdamas į Tarnybos atestuotų asmenų parengtą rekomendaciją, parengia išvadą dėl fizinio asmens tinkamumo / netinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis. Jei fizinis asmuo nesikreipė dėl konkretaus (-čių) vaiko (-ų), išvadoje dėl fizinio asmens tinkamumo nurodomi jo lūkesčiai, susiję su laikinai svečiuotis priimamo (-ų) vaiko (-ų) amžiumi, lytimi, sveikata ir kt. VVTAĮT parengęs teigiamą ar neigiamą išvadą dėl fizinio asmens tinkamumo/ netinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis, jos kopiją  pateikia fiziniam asmeniui. Fizinis asmuo, raštu gavęs Tarnybos teritorinio skyriaus parengtą teigiamos išvados kopiją dėl jo tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis, raštu arba žodžiu kreipiasi į pasirinktą vaiko globėją (rūpintoją).

 

 

VVTAĮT apie fizinio asmens pasirengimą savanoriškai globoti globos namuose augantį vaiką raštu informuoja ir vaiko globėją (vaikų globos namų administraciją). Vaikų globos namų vadovas priima motyvuotą sprendimą (leidimą ar atsisakymą leisti savanoriškai globoti) bei informuoja asmenį.