Projektai

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 13B-754 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2017-2019 metų socialinių projektų rengimo, atrankos konkurso organizavimo, finansavimo ir kontrolės nuostatų patvirtinimo“ Jonavos rajono socialinių projektų atrankos komisija skelbia projektų paraiškų 2017 metų konkurso rezultatus.

Programos įgyvendinimui 2019 m. Jonavos rajono socialinių paslaugų centrui  Jonavos rajono savivaldybė iš savivaldybės biudžeto skyrė 22 000 Eur.

2019 m. balandžio 17 d. Jonavos r. savivaldybės atrankos komisija svarstė trylika pateiktų projektų. Pristatome projektų finansavimo rezultatus.

 

Eil. Nr.

Organizacijos pavadinimas

Skirta suma

 

1.

LPKT sąjunga

600

 

2.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

2600

 

3.

Visuomeninė organizacija „Guoda“

600

 

4.

Jonavos r. Neįgaliųjų draugija

5600

 

5.

CD klubas „Ramunė“

1100

 

6.

L/P fondas „Gerumo sparnai“

2500

 

7.

Caritas

2000

 

8.

Jonavos onkologinių ligonių asociacija „Škac“

900

 

9.

L/P fondas „Močiutės pastogė“

1000

 

10.

Jonavos krašto moterų asociacija „Jonavietė“

900

 

11.

VŠĮ Kauno ir Marijampolės aklųjų centras

1100

 

12.

Jonaviečių karų dalyvių asociacija „Pagarba“

1100

 

13.

VŠĮ Deko Resto

2000