Projektai

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 13B-754 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2017-2019 metų socialinių projektų rengimo, atrankos konkurso organizavimo, finansavimo ir kontrolės nuostatų patvirtinimo“ Jonavos rajono socialinių projektų atrankos komisija skelbia projektų paraiškų 2018 metų konkurso rezultatus.

Programos įgyvendinimui 2018 m. Jonavos rajono socialinių paslaugų centrui  Jonavos rajono savivaldybė iš savivaldybės biudžeto skyrė 22 000 Eur.

2018 m. kovo 30 d. Jonavos r. savivaldybės atrankos komisija svarstė trylika pateiktų projektų. Pristatome projektų finansavimo rezultatus.

 

Eil. Nr.

Organizacijos pavadinimas

Skirta suma (eurais)

 

1.

LPKT sąjunga

400

 

2.

„Jonavos Viltis“

2300

 

3.

CD klubas „Ramunė“

1000

 

4.

Jonavos Afganistano karo veteranų klubas

1000

 

5.

L/P fondas „Močiutės pastogė“

1100

 

6.

Jonavos Caritas

1500

 

7.

Jonavos r. Neįgaliųjų draugija

5500

 

8.

„Deko Resto“

1300

 

9.

Guoda

600

 

10.

Pagarba

1500

 

11.

Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras

1500

 

12.

L/P fondas „Gerumo sparnai“

1800

 

13.

Jonavos Neįgaliųjų veiklos centras

2500