Prieš išvykdamas į užsienį įsitikink, kad pasirūpinai savo kelionės saugumu - įsitikink darbo patikimumu.

Atidžiai patikrink pasiūlymą dirbti užsienyje. Skelbimų, kuriuose siūlomas darbas, būna patikimų, tačiau yra ir tokių, kuriuose tyčia viskas aprašoma neaiškiai. Išmok juos atskirti. Netgi pasiūlymas gautas iš draugo ar giminaičio turi būti nuodugniai apsvarstytas.

Trečdaliu atvejų nelegalaus įdarbinimo verbuotojai yra nauji draugai. Abejoji dėl pasiūlymo tikrumo? Patikrink, ar darbą užsienyje siūlanti firma yra legali.

Kompanijų, turinčių licenciją įdarbinti lietuvius užsienyje, sąrašą galima rasti internete, Lietuvos darbo biržos arba Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje, skyriuje „Paslaugos".
Pasirašyk kuo detalesnę darbo sutartį.

Sužinok apie leidimą dirbti. Paskambink į tos valstybės, į kurią vyksti, ambasadą Lietuvoje ir susižinok, kokie reikalavimai keliami užsieniečiams, norintiems įsidarbinti toje šalyje. Išsiaiškink, kaip gauti leidimą dirbti ir gyventi konkrečioje valstybėje. Susižinok kuo daugiau detalių.

Informuok artimuosius:

Pranešk savo šeimai, artimiems draugams apie tai, kad išvyksti dirbti į užsienį.
Palik tėvams ar draugams tikslų adresą, kur planuoji gyventi išvykęs, ir visą informaciją apie savo būsimą darbdavį.

Susitark su tėvais ir draugais, kada ir kokiu būdu jiems praneši, kaip tau sekasi.

Apsisaugok nuo nemalonumų:

Pasistenk susirasti kuo daugiau kontaktinių adresų toje šalyje į kurią vyksti. Būtinai užsirašyk Lietuvos ambasados toje valstybėje koordinates.

Palik tėvams ar draugams savo paso kopiją ir naujausią nuotrauką. Į kelionę pasiimk savo paso kopiją, kuri pravers jei pamesi ar iš tavęs atims dokumentą.

Apsidrausk nuo nelaimingų atsitikimų ir ligos.

Pasiimk bent tiek pinigų, kiek reikėtų bilietui namo.

Būk saugus užsienyje:

Būdamas užsienyje nepriimk jokių abejotinų dovanų. Niekam neįsiskolink.

Skambink savo šeimai ir draugams sutartu laiku. Nedelsdamas informuok juos apie bet kokius pasikeitimus.

Nebijok ir, jei reikia, visuomet kreipkis į Lietuvos ambasadą ar policiją.

Saugok savo dokumentus.

Jokiu būdu niekam neatiduok savo paso, nebent to prašytų valstybės pareigūnai. Jei reikia, duomenis iš savo paso gali pateikti neatiduodamas paties dokumento.

Jei tavo dokumentus pavogtų, nedelsdamas kreipkis į policiją ar Lietuvos ambasadą.

Jei atvykęs supranti, kad sąlygos yra kitokios, nei buvo parašyta darbo sutartyje, susisiek su firma ar asmeniu, kuris tau davė šį darbą. Reikalauk nedelsiant viską sutvarkyti. Jei situacija nesikeičia, tu turi teisę atšaukti kontraktą.

Ir dar... - prekyba žmonėmis dažnai yra vadinama XXI amžiaus tragedija. Šiandieną tai yra viena pelningiausių nusikalstamo verslo sričių, atnešanti kas metus milijoninį pelną. Dar labiau bauginanti mintis yra ta, kad dažniausiai į prekybos žmonėmis pinkles patenka labiausiai socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės, t.y. moterys, vaikai ir jauni žmonės. Dar didesnį susirūpinimą kelia tai, kad prekybos moterimis aukomis dažniausiai tampa labai jaunos moterys ir merginos. Augant prekybos žmonėmis mastams, požiūris į šį reiškinį pasaulyje keičiasi. Skeptišką požiūrį „pačios kaltos, ieško lengvo uždarbio, joms tai patinka" keičia nuostata, kad tai - rimtas nusikaltimas, sukeliantis sunkias fizinės, psichinės sveikatos ir socialinės gerovės sutrikimų pasekmes. Būtent todėl labai svarbu suprasti tikrąsias šio tarptautinio reiškinio priežastis, siekiant užkirsti kelią prekybai moterimis bei kurti sėkmingas prevencijos bei pagalbos nukentėjusioms moterims programas.