Projektai

KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ASMENIMS, PATYRUSIEMS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ, TEIKIMAS – SĖKMINGOS INTEGRACIJOS GARANTAS

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras kartu su VšĮ „Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras“ nuo 2018 m. rugsėjo mėn. įgyvendina projektą „Kompleksinių paslaugų asmenims, patyrusiems socialinę atskirtį, teikimas – sėkmingos integracijos garantas“  pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-16-0001. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir planuojamas įgyvendinti iki 2019 m. spalio  mėn.

Projekto tikslas – mažinti smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis ar kitokių nusikaltimų asmeniui aukų ir jų šeimos narių socialinę atskirtį, teikiant jiems kokybiškas kompleksines paslaugas. Projekte dirbantys specialistai, dėka adaptuoto procesinio psichoterapijos ir psichosocialinės reabilitacijos metodo ir taikomos sensorinės įrangos, projekto dalyviams padeda perdirbti smurto sąlygotos psichologinės traumos padarinius, geriau suvokti save, savo jausmus ir elgesį bei paskatina adaptyvųjį projekto dalyvių funkcionavimą. Teikdami paraišką, planavome suteikti pagalbą penkiolikai asmenų, tačiau šiuo metų projekte dalyvauja 48 asmenys, patiriantys socialinę atskirtį. Dalyvių tarpe yra kaip suaugusiųjų, taip ir vaikų. Kompleksinės paslaugos Jonavos miesto gyventojams teikiamas nemokamai.

Dėl kompleksinės pagalbos smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis ar kitokių nusikaltimų asmeniui aukų ir jų šeimos narių gavimo prašome kreiptis į Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą, adresu Chemikų g. 136, Jonavoje arba tel. 8 349 33123.

Jonavos r. socialinių paslaugų centro inf.