BENDRAUKITE

Daugiau bendraukite su vaiku, domėkitės ne tik jo mokslais, bet ir pomėgiais, interesais, draugais, svajonėnis. Net ir būdami labai užsiėmę, skirkite vaikui laiko ir dėmesio, puoselėkite gerus tarpusavio santykius, nes tai yra puiki investicija į ateitį be narkotikų. Jau nuo pat vaikystės ir ankstyvos paauglystės pradėkite kalbėtis su vaiku apie tabaką, alkoholį, narkotikus. Jūsų valia spręsti - ar pristatysite šią problemą iš savo "varpinės" ir gąsdinsit baisiais padariniais, ar pasistengsite įsijausti į jaunų žmonių kailį ir išsiaiškinti, kuo juos taip traukia svaiginančios medžiagos. Pirmuoju atveju Jūs, galimas daiktas, tik dar labiau nutolsite nuo savo vaiko ar net tapsite priešu, tuo tarpu pasirinkus antrąjį variantą yra kur kas daugiau tikimybės būti išgirstiems. Išsamūs patarimai, kaip kalbėti su vaikais ar paaugliais, pateikiami interneto svetainėje www.nkd.lt/visuomene.

PASITIKĖKITE IR PELNYKITE PASITIKĖJIMĄ

Gerbkite vaikų jausmus, domėkitės jų problemomisir pomėgiais. Užuot sakę, kad tai smulkmenos, kvailystės ar nesąmonės, išklausykite, ką jie sako. Pastebėję, kad vaikui kas nors itin sekasi (pvz., darbas kompiuteriu, šokiai, konstravimas), paprašykite, kad išmokytų ir Jus. Dažnai kartokite: kad ir kas atsitiktų ir kaip jis pasielgtų, Jūs jo neatstumsite. Visa tai padės įgyti vaikų pasitikėjimą, jie jausis drąsiai išsakydami savo problemas ir Jūs laiku galėsite jiems padėti.

NEKRITIKUOKITE BE REIKALO

Nemoralizuokite ir negąsdinkite, o paaiškinkite, o paaiškinkite vaikams, kodėl vienoks ar kitoks elgesys yra pavojingas, nepageidautinas.Kritikuokite vaiko poelgį, netinkamą elgesį, bet ne jį patį. "Tu kvailas, tinginys, nemokša" - tikrai nėra tie žodžiai, kuriais turėtumėte kreiptis į vaiką. O sakydami: " Tu pasielgei neteisingai, netinkamai, neapgalvotai, negerai", - padėsite vaikams išsiugdyti savivertės jausmą. Nepamirškite pagirti ir apdovanoti už tinkamą elgesį.

MOKYKITE SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ

Gebėjimas spręsti konfliktus, priimti sprendimus, mokėjimas pasakyti "Ne", kritinis ir kūrybinis mąstymas, psichologinis atsparumas - visa tai padės vaikui išvengti daugelio problemų, o susidūrus su jomis - jas išspręsti.

UGDYKITE VERTYBES

Vaikas turi įsisąmoninti, kokios yra jo šeimos vertybės ir elgesio lūkesčiai. Nuolat diegdami socialinius, moralinius, dvasinius (jei jums priimtina - ir religinius) principus, ilgainiui išugdysite tvirtus vaiko moralinius įsitikinimus. Juos įsisąmoninęs, jis pats nesunkiai ras priežasčių, kodėl narkotikams reikėtų sakyti "NE".

PAŽINKITE VAIKO DRAUGUS

Domėkitės, kur ir su kuo vaikas leidžia laiką, stenkitės susipažinti su jo draugais ir jų tėvais. Tačiau neperlenkite lazdos - užuot griežtai nusprendę, su kuo vaikas gali bendrauti, o su kuo ne, skirkite laiko kalbėtis apie tai, kas yra geras draugas.Žmogus, su kuriuo vienija bendros vertybės, kuris gerbia kito nuomonę ir jausmus, kuriuo galima pasitikėti, ir yra tikras draugas. Žinodami tai, vaikai supras, kad tariami "draugai", kurstantys vartoti alkoholį, tabaką ar narkotikus, apskritai nėra draugai.

RŪPINKITĖS VAIKO LAISVALAIKIU

Laikas po pamokų, ypač, jei vaikas neturi kuo užsiimti, yra itin "palankus" griebtis žalingų įpročių. Todėl rūpinkitės, kad laisvą laiką vaikas skirtų naudingai, malonumą teikiančiai veiklai, pavyzdžiui, sportui, muzikai, dailei. Tikėtina, kad nukreipdamas visą energiją mėgstamiems pomėgiams, vaikas turės mažiau paskatų domėtis žalingais įpročiais. Be to, būtinai raskite progų ir patys pabūti su vaiku - tam puikiai tinka bendros šeimos išvykos, savaitgalio pietūs ir pan.

SVARBU TOBULINTI IR STIPRINTI PREVENCIJĄ ŠEIMOSE. PAAUGLYSTĖS DAR NESULAUKUSIEMS VAIKAMS ŠEIMOS ĮTAKA YRA DIDESNĖ NEI BENDRAAMŽIŲ. EFEKTYVI PREVENCIJA ŠEIMOJE - TAI NE VIEN INFORMACIJOS TEIKIMAS, O NORMŲ NUSTATYMAS IR VAIKŲ PASITIKĖJIMO PELNYMAS.

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės www.nkd.lt

KAIP KALBĖTIS SU VAIKU, JEI JIS VARTOJA NARKOTIKUS?

  • Pirmiausia tėvai tarpusavyje turi susitarti, ką jie nori iš vaiko sužinoti ir kalbėtis su vaiku, kai vaikas nėra apsvaigęs.
  • Tėvai savo vaikui privalo pasakyti, kad pastebėjo jo elgsenos pasikeitimus ir yra susirūpinę, ar jis nevartoja narkotikų.
  • Tėvai turi stengtis motyvuoti vaiką atsisakyti narkotikų. Kalbėjimasis su vaiku yra labai svarbus, siekiant suprasti vaiką ir jam paaiškinti, kad narkotikų vartojimas gali būti ir kitų jo problemų priežastis, sujaukite jo gyvenimo siekius ir svajones.
  • Tėvams patiems nereikia nustatyti diagnozės ar versti vaiką sutikti, kad jis jau yra priklausomas nuo narkotikų. Siekiant išsiaiškinti problemą reikalinga specialistų pagalba.
  • Narkotikus vartojantis vaikas dažniausiai tai neigia. Jis nemano, kad reikia gydytis ar dalyvauti reabilitacijos programoje.

KAIP PADĖTI VAIKUI, VARTOJANČIAM NARKOTIKUS

Padėkite vaikui suprasti, kaip keičiasi jo gyvenimas vartojant narkotikus: blogėja sveikata, blogėja pažangumas mokykloje, vaikas vis mažiau dalyvauja šeimos gyvenime, o Jūs negalite sėdėti ir žiūrėti, kaip griūna vaiko gyvenimas.

Paaiškinkite vaikui, kad jei jis vartos narkotikus, tai bus taikomi apribojimai - neteks tokios galimybės kaip vairavimas, negaus kišenpinigių, bus ribojamas jo laisvalaikio praleidimas.
Išaiškinkite, kad gydymas nėra bausmė. Tai galimybė pradėti naują gyvenimo etapą.

Pasirūpinkite, kad vaikui svarbūs asmenys (draugai, mokytojai, giminaičiai ar kiti) taip pat išreikštų paramą, motyvuotų vaiką gydytis ir reabilituotis. Tačiau svarbu užtikrinti šios informacijos konfidencialumą.

NAUDINGA INFORMACIJA TĖVAMS

Kalbantis su vaiku apie narkotikus, prireiks žinių. Naujausią informaciją apie narkotikus galite rasti interneto svetainėje www.nkd.lt/visuomene .

Konsultacijas bei gydymo paslaugas vaikams dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotikus teikia psichikos sveikatos centrai ir priklausomybės ligų centrai.

Narkotikais apsinuodijusiam vaikui būtina kviesti greitąją pagalbą ar nuvežti į artimiausią sveikatos priežiūros įstaigą. Pagalba vaikams teikiama sveikatos priežiūros įstaigų reanimacijos, toksikologijos skyriuose.

Stacionarinio gydymo ir trumpalaikės psichologinės bei socialinės reabilitacijos (1-2 mėn. trukmės) paslaugos vaikams dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotikus teikiamos Vilniaus priklausomybės ligų centro, Klaipėdos priklausomybės centro ir Kauno priklausomybės ligų centro specializuotuose vaikų skyriuose.

Ilgalaikes (12 mėn.) psichologinės socialinės reabilitacijos paslaugas vaikams teikia reabilitacijos bendruomenė VŠĮ "Apsisprendimas" (12 vietų), Lėno k., Ukmergės r.
Gydymo bei psichologinės socialinės reabilitacijos paslaugos vaikams dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotikus yra nemokamos.

NESLĖPKITE PROBLEMOS, KUO GREIČIAU KREIPKITĖS Į SPECIALISTUS