Įvaikinimas – tai procesas, kurio metu be tėvų globos likusiam vaikui panaikinamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su tėvais ir giminaičiais pagal kilmę ir sukuriamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su įtėviais bei jų giminaičiais kaip giminaičiams pagal kilmę.

Jei apsispendėte įvaikinti:

I žingsnis. Sprendimo priėmimas.

II žingsnis. Kreipimasis į VVTAĮT (pagal gyvenamąją vietą) ir šių dokumentų pateikimas:

  • prašymas įvaikinti raštu;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • Medicininis pažymėjimas (formaNr.046/a);
  • duomenys, įrodantys fizinio asmens santuoką, ištuoką, našlystę;
  • pažyma apie šeimos sudėtį
  • sutuoktinio rašytinį sutikimas įvaikinti, kai vaiką įvaikina vienas iš sutuoktinių;
  • pažyma apie šeimos gyvenamąsias patalpas;
  • pažyma apie gaunamas pajamas. VVTAĮT, gavęs aukščiau išvardytus dokumentus, kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos bei teritorinę policijos įstaigą dėl pažymos apie Jūsų ir kitų kartu gyvenančių asmenų teistumą ir administracinės teisės pažeidimus.

III žingsnis. Pasirengimo įvaikinti patikrinimas

Surinkę ir pateikę VVTAĮT reikiamus dokumentus, sulauksite Jonavos r. socialinių paslaugų centro padalinio – Globos centro, kuriame atestuoti socialiniai darbuotojai vykdo globėjų ir įtėvių mokymus bei atlieka vertinimus, kvietimo dalyvauti mokymuose pagal GIMK programą. Mokymų programa trunka apie 2-3 mėnesius. Sudalyvavus mokymuose, ir atestuotiems socialiniams darbuotojams parengus išvadą apie Jūsų pasirengimą įvaikinti, išvada perduodama VVTAĮT Jonavos rajono savivaldybėje . VVTAĮT jos kopiją ir Jūsų pateiktus dokumentus persiunčia VVTAĮT prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri įtraukia Jus į norinčiųjų įvaikinti vaikų apskaitą.

IV žingsnis. Galimo įvaikinti vaiko pasiūlymas.

VVTAĮT prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, parenka šeimai galimą įvaikinti vaiką iš galimų įvaikinti vaikų sąrašo ir informaciją apie vaiką persiunčia į VVTAĮT, pagal šeimos gyvenamąją vietą. VVTAĮT šią informaciją pateikia šeimai, kuri, susipažinusi su jai siūlomo vaiko byla, gauna leidimą susitikti su vaiku. Susipažinusi ir pabendravusi su vaiku, šeima priima galutinį sprendimą dėl konkretaus vaiko įsivaikinimo.

V žingsnis. Kreipimasis į teismą dėl įvaikinimo.

VI žingsnis. Vaiko atėjimas į šeimą