Projektai

INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMAS JONAVOS RAJONE

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras antruosius metus sėkmingai įgyvendina projektą „Integralios pagalbos teikimas Jonavos rajone“ pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0039. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“ ir planuojamas įgyvendinti iki 2019 m. gruodžio 31 d. Projekto tikslas – suteikti socialinę globą ir slaugą namuose Jonavos rajono neįgaliems darbingo ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Minėdami projekto gyvavimo antrąjį gimtadienį, džiaugiamės nuveiktais darbais ir pasiektais rezultatais. Šiuo metu pagalba teikiama 24-iems savivaldybės gyventojams. Iš viso per dvejus metus integralios pagalbos paslaugas gavo 35 paslaugų gavėjai. Integralios pagalbos mobilią komandą sudaro: socialinis darbuotojas globai, slaugytojas, kineziterapeutas, psichologas, individualios priežiūros personalo darbuotojai ir slaugytojo padėjėjai.

Teikdami integralios pagalbos paslaugas, slaugos ir socialiniai darbuotojai dirba išvien. Pagal savo kompetencijas slaugytojas ir socialinis darbuotojas globai nustato poreikį bei sudaro paslaugų teikimo planą. Slaugytojo padėjėjai ir kineziterapeutas rūpinasi žmogaus kūnu, sveikatos būkle. Individualios priežiūros personalo darbuotojai – buitimi, socialiniais poreikiais. Integralios pagalbos paslaugos teikiamas nemokamai.

Kartu dirbdami specialistai siekia vieno tikslo – padėti bendruomenės nariams, kuriems reikalinga ypatinga pagalba. Asmenims prižiūrintiems artimuosius namuose teikiamos individualios konsultacijos įvairiais klausimais. Mobiliosios komandos bendrai teikiamos paslaugos palengvina asmenų su negalia ir jų artimųjų kasdienybę, pagerina ligonių gyvenimo kokybę bei suteikia jų šeimos nariams galimybę tinkamai pasirūpinti slaugomais asmenimis.

Dėl integralios pagalbos gavimo prašome kreiptis į Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą, adresu Chemikų g. 136, Jonavoje arba tel. 8 349 33123.