Projektai

INTEGRALI PAGALBA  -  VISAPUSIŠKA PAGALBA NAMUOSE

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras ketvirtus metus įgyvendina projektą „Integralios pagalbos teikimas Jonavos rajone“ pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0039. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“ ir planuojamas įgyvendinti iki 2021 m. gruodžio 31 d. Projekto tikslas – suteikti socialinę globą ir slaugą namuose Jonavos rajono neįgaliems darbingo ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Sunkios ligos užklupti ar negalios ištikti ir savimi pasirūpinti negalintys Jonavos rajono gyventojai nėra palikti likimo valiai ar vien artimųjų globai. Jie sulaukia ir profesionalios Jonavos r. socialinių paslaugų centro slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, kineziterapeuto, psichologo bei individualios priežiūros personalo darbuotojų pagalbos namuose. Kadangi turime tik dvi mobilias komandas, mūsų galimybės yra ribotos. Tačiau nė vienam gyventojui neatsakome, įrašome juos į eilę, ir atsiradus galimybei, suteikiame reikalingą pagalbą.

Jonavos rajono gyventojams pagalba yra teikiama kompleksiškai. Į namus atvyksta individualios priežiūros personalo darbuotojas, kuris ligoniui nuperka maisto produktų, sutvarko namus, pagamina valgyti. Slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas keičia sauskelnės, prižiūri pragulas, išmaudo ligonį, pagal gydytojo rekomendacijas, stebi bendrą sveikatos būklę. Su kineziterapeuto pagalba atliekamos mankštos ir pratimai. Esant psichologinėms problemoms, psichologas gali suteikti emocinį palaikymą. Mobilios komandos specialistai teikia reikalingiausias paslaugas, kad neįgalieji, senyvo amžiaus žmonės, kuriems nustatytas slaugos poreikis, kuo ilgiau galėtų pasilikti jiems įprastoje ir artimoje aplinkoje, kad kuo mažiau žmonių patektų į senelių globos namus ar stacionarias slaugos įstaigas.

Integralios pagalbos namuose paslauga yra iš dalies mokama: individualios priežiūros personalo teikiama pagalba yra mokama, o slaugos paslaugos yra nemokamos. Mokesčio dydis priklauso nuo gyventojo gaunamų pajamų.

Dėl integralios pagalbos gavimo prašome kreiptis į Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą, adresu Chemikų g. 136, Jonavoje arba tel. 8 349 33123.

Jonavos r. socialinių paslaugų centro inf.

Nuotraukų galerija