Informacija gyventojams

Gyventojų dėmesiui

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras prisijungė prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kovos su prekyba žmonėmis 2017-2019 metų veiksmų įgyvendinimo plano, kurio metu vyks visuomenės informavimas apie kovos su prekyba žmonėmis iniciatyvomis, teikiama pagalba, organizuojamos diskusijos, skatinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Daugiau informacijos : http://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kova-su-prekyba-zmonemis.