Projektai

Jonavos rajono socialinių paslaugų centre vykdomas visą Lietuvą apimantis Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektas „ATRASK SAVE". Prabėgo dveji metai, kai buvo užregistruotas pirmasis klientas, todėl galime pasidžiaugti pasiektais rezultatais. Iki 2018 m. kovo 1 dienos užregistruoti 180 jaunuolių, 170 iš jų atitiko projekto dalyvio kriterijus ir įsitraukė į projekto veiklas, tačiau tik 160 dalyvių toliau tęsė dalyvavimą. 3 merginos pasirinko savanoriavimą ir sėkmingai darbavosi 4 mėnesius pasirinktose įstaigose. 56 dalyviai priėmė pasiūlymus integruotis į darbo rinką ar švietimo sistemą. Nemaža dalis jaunuolių registravosi teritorinėje darbo biržoje ir įsiliejo į ten vykdomas veiklas. Šie jaunuoliai gavo paramą nuosavo verslo įkūrimui arba galimybę įsidarbinti subsidijuojant, arba mokytis profesijos.

Projektas „ATRASK SAVE" siūlo didelę paslaugų įvairovę visiems darbo, mokymosi ir praktikos galimybių ieškantiems jauniems žmonėms. Jaunas žmogus turi unikalią galimybę įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, išbandyti ir atrasti tas veiklos sritis, kurios labiausiai atitinka gebėjimus ir, svarbiausia, norus.

Projektą „ATRASK SAVE" įgyvendina Lietuvos darbo birža, bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Įgyvendinant projektą Jonavos rajone partneris – Jonavos rajono socialinių paslaugų centras.