Paslaugos

Vienkartinių pašalpų gavimo organizavimas

Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų teikimo tikslas - skirti dalinę paramą bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims tais atvejais, kai dėl stichinės nelaimės, gaisro, ligos ar kitų priežasčių patiriama papildomų išlaidų, kai socialinė parama nenumatyta Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ar skiriama socialinė parama yra nepakankama.

Kas gali gauti  vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ir periodinę pašalpą?

 • Asmenys, kuriems nustatytas nuo 45 iki 100 procentų netekto darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis ir kai vidutinės pajamos vieno gyvenančio asmens arba vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės už 3,5 VRP* dydį, - ne didesnė kaip 3 VRP* dydžio;
 • Bendrai gyvenančiam asmeniui, auginančiam vaiką iki 18 metų, kuriam nustatytas neįgalumo lygis ir kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės už 3,5 VRP* dydį, - ne didesnė kaip 3 VRP* dydžio;
 • Asmeniui, kai vidutinės pajamos vieno gyvenančio asmens arba vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės už 3 VRP* dydį,- ne didesnė kaip 3 VRP* dydžio;
 • Asmeniui, sergančiam onkologinėmis ligomis, kai vidutinės pajamos vieno gyvenančio asmens arba vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės už 4 VRP* dydį, - ne didesnė kaip 6 VRP* dydžio;
 • Asmeniui akinių įsigijimui- apmokant iki 80 proc. vertės, kai vidutinės pajamos vieno gyvenančio asmens arba vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės už 2,5 VRP* dydį, - ne didesnė kaip 3,5 VRP* dydžio.
 • Asmeniui- asmens tapatybės ar kitiems būtiniems dokumentams pagaminti, kai vidutinės pajamos vieno gyvenančio asmens arba vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės už 1,5 VRP* dydį, - ne didesnė kaip 1 VRP* dydžio.

___________________________________________________

1 VRP (vidutinės remiamos pajamos) = 129 Eur.

 

Kokiu tikslu skiriama vienkartinė pašalpa:

 • Tikslinė pašalpa gali būti skiriama (vertinant ir nevertinant pajamų) bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims: 
 • Ligos atveju pagal medicinines pažymas, atsižvelgiant į asmens pateiktus patvirtinančius dokumentus apie gydymui reikiamas ir (ar) patirtas išlaidas (nekompensuojamiems ar dalinai kompensuojamiems medikamentams, nekompensuojamoms ar dalinai kompensuojamoms medicininėms (pagalbos) priemonėms, asmenims būtinoms apmokamoms ar dalinai apmokamoms operacijoms ir kita) ir (ar) kitas išlaidas patvirtinančius dokumentus:

 

Dėl vienkartinės tikslinės  pašalpos  reikia kreiptis į Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą, ir pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dėl vienkartinės pašalpos skyrimo;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • neįgaliojo arba pensijos gavėjo pažymėjimą;
 • medikų pažymą apie sveikatos būklę;
 • nekompensuojamų vaistų kvitus;
 • įsigijus akinius, reikalinga pateikti recepto kopiją ir kvitą kiek kainavo akiniai;

 

Paslaugos teikimo laikas: 

I-IV - 8.00 –12.00  ir  12.30 - 17.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12 30 val.).

    V - 8.00 – 14.00 val.

 

Dėl informacijos apie vienkartinės tikslinės pašalpos  gavimą kreiptis tel. (8 349) 50482.