Apie mus

Trumpas pristatymas
Trumpas pristatymas

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras (toliau Centras) - yra Jonavos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios tikslas - teikti  kokybiškas, prieinamas socialines paslaugas savivaldybės gyventojams patiriantiems socialinę atskirtį, siekiant savarankiško funkcionavimo visuomeniniame gyvenime.

Centro misija – įgalinti asmenį savarankiškai ir pilnavertiškai funkcionuoti visuomenėje.

Centro vizija - būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas ir efektyviai vykdyti jai deleguotas funkcijas.

Centras vykdydamas savo veiklą vadovaujasi šiomis vertybėmis:

 • pagarba - kiekvienas žmogus yra unikalus ir vertingas, rūpinamės jais nuoširdžiai, skirdami visą savo dėmesį;
 • profesionalumas - būdami kompetentingi, dirbame lanksčiai ir atsakingai, siekiame kokybiškų rezultatų;
 • bendradarbiavimas - siekiame bendro tikslo, kurį užtikriname padėdami vienas kitam, geranoriškai ir laiku keisdamiesi informacija tarpusavyje ir su partneriais;
 • lojalumas - tikime tuo ką darome, gerbiame ir didžiuojamės savo įstaiga;
 • tobulėjimas - nuolat keliame savo kvalifikaciją, esame atviri naujovėms ir taikome jas savo darbe;
 • konfidencialumas - Centro darbuotojai gerbia informacijos slaptumą, konfidencialumą, atsakingo panaudojimo principus savo profesiniame
 • Komandinis darbas - tikime, kad komandinis darbas yra raktas į sėkmingą mūsų veiklą. Mes dirbame komandoje ir siekiame bendrų tikslų.

 

 

Centras savo veikloje vadovaujasi EQUASS kokybės principais: lyderystė, personalas, teisės, etika, partnerystė, dalyvavimas, orientacija į asmenį, kompleksiškumas, orientacija į rezultatus, nuolatinis gerinimas. Savo veikloje Centras siekia formuoti lanksčios ir nuolat tobulėjančios įstaigos kultūrą, ieškoti efektyvių paslaugų teikimo būdų ir priemonių.

 

Mūsų klientai:

 • neįgalūs suaugusieji ir vaikai bei jų šeimų nariai;
 • pagyvenę, senyvo amžiaus žmonės;
 • mažas pajamas turintys asmenys, šeimos;
 • suaugę asmenys, patiriantys riziką  (grįžę iš laisvės atėmimo įstaigų, priklausomybės ligomis sergantys, benamiai );
 • šeimos patiriančios riziką ir jų vaikai,
 • prieglobstį ar kitą statusą gavę užsieniečiai, besiintegruojantys Jonavos r. teritorijoje;
 • krizę išgyvenantys asmenys (smurto aukos ir kt.);
 • globėjai (rūpintojai), įtėviai, budintys globotojai;
 • globojami (rūpinami), laikinai prižiūrimi,  įvaikinti vaikai;
 • niekur nedirbantis ir nesimokantis jaunimas;
 • kiti rajono socialinių paslaugų gavėjai.