Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Jonavos r. (Bendruomeniniai šeimos namai)

Psichosocialinė pagalba

Individualios ir grupinės konsultacijos – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.) jų šeimoms, artimiesiems, apimant socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt.