Paslaugos

Psichologinės pagalbos paslaugos
Gerovės konsultanto modelio diegimas Jonavos rajone

Psichologinio konsultavimo paslaugos - paslaugos teikiamos asmenims, šeimoms išgyvenančioms krizę, susiduriančioms su psichologiniais sunkumais.

Paslaugų teikimo tikslas- padėti žmonėms išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus. Psichologinės konsultacijos metu psichologas gali padėti atpažinti ir keisti negatyvų ar nelogišką mąstymą, suformuoti teigiamą požiūrį į save bei išorinį pasaulį, įveikti beviltiškumo ir bejėgiškumo jausmą, jaustis atsakingu ir kontroliuojančiu savo veiksmus, sugrąžinti, surasti kasdienių problemų sprendimus, atrasti stipriąsias savo puses ir pasinaudoti jomis įvairiose gyvenimo srityse, įveikti stresą, potrauminius išgyvenimus, spręsti tarpasmeninius konfliktus.

Psichologinių paslaugų teikimas organizuojamas taikant paslaugų prieinamumą prie gyvenamosios vietos (socialinę riziką patiriančios šeimos konsultuojamos pagal jų gyvenamąją vietą, Centro padaliniuose, seniūnijose).

Kada kreiptis? Dauguma į psichologą besikreipiančių žmonių neturi jokių psichikos sutrikimų. Psichologas padeda įveikti kasdieniniame gyvenime kylančias problemas. Dažniausiai pagalbos kreipiamasi dėl abejonių kylančių prieš priimant svarbius sprendimus, kankinančio vienišumo jausmo, nesutarimų su draugais ar artimaisiais, drovumo, asmeninių traumų, skyrybų, šeimos narių netekties ar sunkios ligos, problemų darbe ar moksle, piktnaudžiavimo alkoholiu ar kitomis narkotinės medžiagomis, užsitęsusio arba stipraus liūdesio, nerimo, trikdančių baimių, nekontroliuojamo valgymo.

Ar saugu? Paprastai nuo psichologų priklauso ne tik žmogaus psichologinė gerovė, jiems suteikiama ir labai asmeniška informacija. Kiekvienas psichologas yra įsipareigojęs laikytis psichologo profesinės etikos nuostatų, kurios garantuojamas konfidencialumas. Konsultacijos vyksta tik gavus sutikimą.  

Psichologo vertybinės nuostatos: teisingumas, lygybė ir pagarba žmogaus bei bendruomenės autonomiškumui ir orumui. Šios vertybės įgyvendinamos, vadovaujantis etikos principais, kurių tikslas – gerinti paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę ir veikti jų interesų labui.

Dėl psichologinės pagalbos prašome kreiptis tel. 8 349 64601