Paslaugos

Priklausomybės konsultanto paslaugos

Jonavos rajono socialinių paslaugų centro specialistai, įgyvendindami Jonavos savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1TS-122 patvirtintą priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyvių medžiagų mažinimo Jonavos rajone programą, nemokamai siūlo kompleksinę gydymo nuo priklausomybių psichoaktyvioms  medžiagoms  pagalbą.

Dalyvaujant priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyvių medžiagų mažinimo programoje, gali būti teikiamos paslaugos:

 

 • Psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos
 • Gydymo plano sudarymas
 • Ambulatorinė gydytojo psichiatro konsultacija
 • Blaivybės palaikymo ir atkryčių prevencijos paslauga, naudojant: medikamentus, išblaivinimą, transporto ir palydėjimo bei kt. paslaugas
 • Tarpininkavimas, organizuojant ilgalaikės reabilitacijos paslaugas
 • Palaikomoji pagalba po gydymosi.

 

Esame orientuoti į sėkmingą gydymo rezultatą – todėl teikiame pagalbą ne tik iki gydymo parinkimo, bet ir palaikant asmenį/ jo artimuosius, po gydymo pasikyrimo (psichologo, socialinio darbuotojo, esant poreikiui – psichiatro - konsultacijos; grupinės psichoterapijos ir savipagalbos grupių užsiėmimai).

 

Pagalbos gavėjai – socialinę riziką patiriančios šeimos ir asmenys arba tiesiog krizinę situaciją išgyvenantys Jonavos rajono gyventojai, turintys priklausomybę psichoaktyvioms medžiagoms.

 

Prašome kreiptis į Centro  Rimkų padalinį, adresu: Chemikų 136, Jonava. Telefono Nr. pasiteirauti:

 +370 349 64601, +370 349 33121.

 

PRIKLAUSOMYBIŲ KONSULTANTO PASLAUGOS

Konsultanto pagrindinė misija – teikti pagalbą turintiems problemų su alkoholiu ir (ar) kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis bei jų šeimos nariams, artimiesiems. Konsultanto veiklos tikslas – įvardinti ir parodyti dėl priklausomybės kylančias problemas šeimoje ir suplanuoti pagalbą visiems jos nariams.

Tai nemokama pagalba rizikingai ir žalingai psichoaktyvias medžiagas vartojantiems asmenims bei jų artimiesiems Jonavos rajone.

Atvykimui į konsultaciją nereikalingas šeimos ar kito gydytojo siuntimas, laikomasi anonimiškumo ir konfidencialumo.

Priklausomybių konsultantas dirba tik mokslu grįstais metodais.

SVARBIAUSIAS TIKSLAS – ELGESIO POKYTIS!

 • Sumažinti ir/arba atsisakyti psichoaktyvios medžiagos vartojimą
 • Informavimas apie vartojimą, riziką;
 • Motyvavimas pagalbai ir gydymui;
 • Informavimas apie pagalbos ir gydymosi galimybes;
 • Tarpininkavimas ir pagalba gauti gydymo paslaugas;
 • Blaivybės palaikymas ir atkryčių prevencija;
 • šeimos narių konsultavimas.

REZULTATAS

 • geresnė kliento sveikata ir mažesnė alkoholio vartojimo sukeliama žala asmeniui, jo aplinkai ir visuomenei;
 • sveikatos ir psichikos sveikatos stiprinimas- didinant paslaugų prieinamumą;
 • geranoriškos pagalbos bei teigiamos patirties klientui suteikimas – padeda neatmesti pagalbos ateityje.

 

DAUGIAU INFORMACJOS  TEL. +370 614 18378