Veiklos sritys

Praktika

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras, siekdamas pritraukti kuo daugiau iniciatyvių, motyvuotų ir atsakingų specialistų, kviečia atlikti profesinę praktiką arba savanorišką veiklą Centre.

Praktikantams sudaroma galimybė įgyti praktinių įgūdžių ir įvairialypės patirties. Kiekvienam praktikantui paskiriamas praktikos vadovas visam praktikos laikotarpiui, kuris supažindins su Centro struktūra, veikla ir darbo specifika. Praktikų skaičius, tikslas, numatomi rezultatai ir trukmė derinami individualiai. Praktika neatlygintina.  

Praktikantai apie mus:

„Džiaugiuosi, kad teko būti savanoriu Jonavos r. socialinių paslaugų centre. Tai padėjo man atrasti save socialinio darbo srityje – dabar esu socialinio darbo studentė...“

 „Savanorystė centre padėjo geriau suprasti žmones, nevertinti jų iš anksto, išmokau bendrauti su labai skirtingais žmonėmis (skirtingo amžiaus, lyties, tautybės)...“

„Esu labai laiminga savo pasirinkimu atlikti praktiką Jonavos r. socialinių paslaugų centre. Praktikos metu įgijau daug naudingų praktinių žinių. Džiugino dirbančių darbuotojų draugiškumas, noras padėti ir išmokinti. Pasibaigus studijoms, gavau kvietimą dirbti šioje įstaigoje...“

„Jonavos r. SPC praktiką atlikau kelis kartus, kadangi jau po pirmosios praktikos liko šilčiausi prisiminimai. Pirmąją praktiką atlikau Globos centro padalinyje, kuriame gavau daug naujos informacijos apie globos procesą, vykdomus užsiėmimus globėjams (rūpintojams). Darbuotojos mane mielai priėmė, atsakė į visus kylančius klausimus, o jų buvo, tikrai, daug. Po dvejų praktikos metų, jaučiausi paaugusi ir įgijusi naujų žinių, kurios skatino mane, kaip asmenybei, siekti ateities planų socialiniame darbe...“

 

Dėl praktikos atlikimo galima kreiptis:

  • el. paštu soc.centras@jonava.lt;
  • atvykti į  Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą, adresu Chemikų g. 136, Jonavoje;
  • skambinti tel. (8 349) 54722.