Informacija

Integralios pagalbos asmens namuose teikimas Jonavos rajone
Integralios pagalbos asmens namuose teikimas Jonavos rajone

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras antruosius metus sėkmingai įgyvendina projektą „Integralios pagalbos teikimas Jonavos rajone“ pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0039. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“ ir planuojamas įgyvendinti iki 2019 m. gruodžio 31 d. Projekto tikslas – suteikti socialinę globą ir slaugą namuose Jonavos rajono neįgaliems darbingo ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Minėdami projekto gyvavimo antrąjį gimtadienį, džiaugiamės nuveiktais darbais ir pasiektais rezultatais. Šiuo metu pagalba teikiama 24-iems savivaldybės gyventojams. Iš viso per dvejus metus integralios pagalbos paslaugas gavo 35 paslaugų gavėjai. Integralios pagalbos mobilią komandą sudaro: socialinis darbuotojas globai, slaugytojas, kineziterapeutas, psichologas, individualios priežiūros personalo darbuotojai ir slaugytojo padėjėjai.

Teikdami integralios pagalbos paslaugas, slaugos ir socialiniai darbuotojai dirba išvien. Pagal savo kompetencijas slaugytojas ir socialinis darbuotojas globai nustato poreikį bei sudaro paslaugų teikimo planą. Slaugytojo padėjėjai ir kineziterapeutas rūpinasi žmogaus kūnu, sveikatos būkle. Individualios priežiūros personalo darbuotojai – buitimi, socialiniais poreikiais. Integralios pagalbos paslaugos teikiamas nemokamai.

Kartu dirbdami specialistai siekia vieno tikslo – padėti bendruomenės nariams, kuriems reikalinga ypatinga pagalba. Asmenims prižiūrintiems artimuosius namuose teikiamos individualios konsultacijos įvairiais klausimais. Mobiliosios komandos bendrai teikiamos paslaugos palengvina asmenų su negalia ir jų artimųjų kasdienybę, pagerina ligonių gyvenimo kokybę bei suteikia jų šeimos nariams galimybę tinkamai pasirūpinti slaugomais asmenimis.

Dėl integralios pagalbos gavimo prašome kreiptis į Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą, adresu Chemikų g. 136, Jonavoje arba tel. 8 349 33123.

Projekto "Integralios pagalbos teikimas Jonavos savivaldybėje" rengėjas ir vadovas - direktoriaus pavaduotoja soc. reikalams Inga Ruzgienė, projekto administratorius - integralios ir soc. pagalbos asmens namuose padalinio vedėja Viktorija Skopienė.


INTEGRALI PAGALBA - VISAPUSIŠKA PAGALBA NAMUOSE

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras ketvirtus metus įgyvendina projektą „Integralios pagalbos teikimas Jonavos rajone“ pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0039. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“ ir planuojamas įgyvendinti iki 2021 m. gruodžio 31 d. Projekto tikslas – suteikti socialinę globą ir slaugą namuose Jonavos rajono neįgaliems darbingo ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Sunkios ligos užklupti ar negalios ištikti ir savimi pasirūpinti negalintys Jonavos rajono gyventojai nėra palikti likimo valiai ar vien artimųjų globai. Jie sulaukia ir profesionalios Jonavos r. socialinių paslaugų centro slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, kineziterapeuto, psichologo bei individualios priežiūros personalo darbuotojų pagalbos namuose. Kadangi turime tik dvi mobilias komandas, mūsų galimybės yra ribotos. Tačiau nė vienam gyventojui neatsakome, įrašome juos į eilę, ir atsiradus galimybei, suteikiame reikalingą pagalbą.

Jonavos rajono gyventojams pagalba yra teikiama kompleksiškai. Į namus atvyksta individualios priežiūros personalo darbuotojas, kuris ligoniui nuperka maisto produktų, sutvarko namus, pagamina valgyti. Slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas keičia sauskelnės, prižiūri pragulas, išmaudo ligonį, pagal gydytojo rekomendacijas, stebi bendrą sveikatos būklę. Su kineziterapeuto pagalba atliekamos mankštos ir pratimai. Esant psichologinėms problemoms, psichologas gali suteikti emocinį palaikymą. Mobilios komandos specialistai teikia reikalingiausias paslaugas, kad neįgalieji, senyvo amžiaus žmonės, kuriems nustatytas slaugos poreikis, kuo ilgiau galėtų pasilikti jiems įprastoje ir artimoje aplinkoje, kad kuo mažiau žmonių patektų į senelių globos namus ar stacionarias slaugos įstaigas.

Integralios pagalbos namuose paslauga yra iš dalies mokama: individualios priežiūros personalo teikiama pagalba yra mokama, o slaugos paslaugos yra nemokamos. Mokesčio dydis priklauso nuo gyventojo gaunamų pajamų.

Dėl integralios pagalbos gavimo prašome kreiptis į Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą, adresu Chemikų g. 136, Jonavoje arba tel. 8 349 33123.

Nuotraukų galerija