Globos centras (Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra).

Globos centro tikslai ir funkcijos

Globos centro funkcijos:

  • organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas;
  • teikti ir organizuoti socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant vaiką gražinti į šeimą;
  • teikti ir organizuoti reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą) budintiems globotojams, globėjams nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams;
  • atlikti budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros kokybės vertinimą;
  • organizuoti globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, globėjų nesusijusių giminystės ryšiais savitarpio pagalbos grupes, supervizijas;
  • bendradarbiauti su savivaldybės administracija, vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
  • vykdyti gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityje sklaidą.

Jonavos rajone projekto "Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra" veiklas nuo 2019 m.  koordinuoja Jonavos r. socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Demidenko.