Globos centras

Finansinė parama, atlygis

Budinčiam globotojui, dirbančiam pagal individualios veiklos pažymėjimą, mokamas 1,25 MMA dydžio atlygis nuo sutarties pasirašymo dienos už kiekvieną mėnesį, neatsižvelgiant į tai, ar šeimoje yra globojamų (rūpinamų) vaikų. Papildomas atlygis budinčiam globotojui mokamas laikotarpiu, kai jis faktiškai prižiūri vaiką:

  • už kiekvieną prižiūrimą vaiką – 0,75 MMA dydžio per mėnesį;
  • už prižiūrimą kūdikį (iki vienerių metų) ar paauglį nuo 12 metų, ar neįgalų vaiką – po 1,0 MMA dydžio per mėnesį.

Apgyvendinus vaiką budinčio globotojo šeimoje taip pat mokama: globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas ir pagalbos pinigai. Šie pinigai skirti vaiko poreikių tenkinimui.

Globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, turinčiam savo šeimoje globojamą (rūpinamą) vaiką, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama: globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas ir pagalbos pinigai.

Globėjui giminaičiui, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį už vieno vaiko globą (rūpybą) mokama globos (rūpybos) išmoka ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.