Globos centras (Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra).

Finansinė parama, atlygis

Budinčiam globotojui, dirbančiam pagal individualios veiklos pažymėjimą, mokama 0,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytos MMA dydžio išmoka nuo sutarties pasirašymo dienos už kiekvieną mėnesį, kai šeimoje nėra globojamo (rūpinamo) vaiko. Apgyvendinus vaiką šeimoje ši išmoka sustabdoma.

Apgyvendinus vaiką šeimoje, mokama 1,25 MMA dydžio išmoka už laikinai globojamą vaiką, 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmoka, 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas ir 4BSI dydžio pagalbos pinigai.

Globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, turinčiam savo šeimoje globojamą (rūpinamą) vaiką, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama: 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmoka, 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas ir 4BSI dydžio pagalbos pinigai.

Pasirašius tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su Globos centru, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, laikinosios globos laikotarpiu mokamas 1,25 MMA dydžio atlygis.

Globėjui giminaičiui, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį už vieno vaiko globą (rūpybą) mokama 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmoka ir 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.