Paslaugos

Dienos socialinės priežiūros ir užimtumo paslaugos
Sėkmingos socializacijos keliu

Jonavos rajono socialinių paslaugų Vaiku dienos centrai (Rimkų, Upninkų, Žeimių) teikia akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros  bei kitas socialines paslaugas mokyklinio amžiaus (7-14 metų) vaikams.

Dienos centre taip pat teikiamos sociokultūrinės (laisvalaikio organizavimo) paslaugos senjorams, suaugusiems asmenims, turintiems negalią.

 

Dienos centro tikslas – teikti kompleksinę pagalbą socialinę atskirtį ir kitų socialinių problemų turinčioms šeimoms ir vaikams, senjorams, asmenims turintiems negalią gerinant jų gyvenimo kokybę, mažinant socialinę atskirtį.

 

Paslaugas gali gauti:

 • vaikai, augantys socialinę riziką patiriančiose šeimose
 • Socialinę riziką/atskirtį patiriantys vaikai
 • Vaikai likę be tėvų globos
 • Vaikai, kuriems atvejo vadybininkas, ugdymo įstaigos ar kiti specialistai rekomenduoja lankyti vaikų dienos centrą
 • Kitataučių vaikai
 • Senjorai, suaugę asmenys, turintys negalią
 • Visų minėtų grupių vaikų šeimos nariai
 • Esant poreikiui ir galimybei, vaikų dienos centro paslaugos gali būti teikiamos ir kitiems jas norintiems gauti vaikams bei jų šeimos nariams.

 

Teikiamos paslaugos:

 • Vaikų dienos socialinė priežiūra (vaikams)
 • Socialinių, kasdienio gyvenimo, bendravimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (vaikams)
 • Psichologinė pagalba (visoms tikslinėms grupėms)
 • Pagalba ruošiant pamokas (vaikams)
 • Dienos užimtumo asmenims, turintiems negalią, senjorams veiklos  (meno terapija, išvykos, šventės, popietės)
 • Savipagalbos asmenims, turintiems negalią, senjorams grupės (soc. įgūdžių ugdymas, negalės stigmos problemos sprendimas, emocinis palaikymas, vidinių resursų aktyvacija, savęs ir kitų pažinimo skatinimas)
 • Įvairios dienos užimtumo veiklos (meno terapija, išvykos, renginiai, susitikimai su medicinos, psichologijos, teisės, religijos ir kitų aktualių sričių specialistais) (visoms tikslinėms grupėms)

 

Norint tapti Dienos centro paslaugų gavėju reikia atvykti į Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą ar jo padalinius:

 

Dienos centras  Rimkų padalinyje, Chemikų g. 136, Jonava, tel. +370 630 08058

Dienos centras Žeimių padalinyje;  Kauno g. 37, Žeimiai, tel. 8 349 45212

Dienos centras  Upninkų padalinyje; Jaunystės g. 6, Upninkai tel. 8 349 20513

 

Darbo laikas:

 I-IV: 8.00 - 18.00 (12.00 - 12.30 pietūs)

 V : 8.00 - 14.00 (be pietų pertraukos)