Veiklos sritys

Dienos socialinės priežiūros ir užimtumo centrų veikla

Dienos centro  padalinio tikslas   teikti kokybiškas, prieinamas dienos socialinės priežiūros, sociokultūrines (laisvalaikio organizavimo) paslaugas. Lankantys dienos centrą  gali bendrauti, dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, vaikai – ruošti pamokas ir pan.

Paslaugos teikiamos:

 • Vaikams;
 • senjorams;
 • suaugusiems asmenims, turintiems negalią.

Mūsų komandą sudaro: socialiniai pedagogai, psichologai, dienos socialinės priežiūros ir užimtumo specialistai, dienos socialinės priežiūros ir užimtumo socialiniai darbuotojai. Savo veiklose vadovaujamės pagarbos, etikos, konfidencialumo, orientacijos į vaiką, asmenį, dalyvavimo, kompleksiškumo principais.

Teikiamos paslaugos:

 • Vaikų dienos socialinė priežiūra (vaikams);
 • Socialinių, kasdienio gyvenimo, bendravimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (vaikams);
 • Psichologinė pagalba (visoms tikslinėms grupėms);
 • Pagalba ruošiant pamokas (vaikams);
 • Dienos užimtumo asmenims, turintiems negalią, senjorams veiklos (meno terapija, išvykos, šventės, popietės);
 • Savipagalbos asmenims, turintiems negalią, senjorams grupės (soc. įgūdžių ugdymas, negalės stigmos problemos sprendimas, emocinis palaikymas, vidinių resursų aktyvacija, savęs ir kitų pažinimo skatinimas);
 • Įvairios dienos užimtumo veiklos (meno terapija, išvykos, renginiai, susitikimai su medicinos, psichologijos, teisės, religijos ir kitų aktualių sričių specialistais) (visoms tikslinėms grupėms)

Dėl paslaugų arba išsamesnės informacijos galima kreiptis:

 • Dienos centras  Rimkų padalinyje, Chemikų g. 136, Jonava, tel. +370 630 08058;
 • Dienos centras Žeimių padalinyje;  Kauno g. 37, Žeimiai, tel. (8 349) 45212;
 • Dienos centras  Upninkų padalinyje; Jaunystės g. 6, Upninkai tel. (8 349) 20513.