Veiklos sritys

Darbo su šeimomis ir atvejo vadybos padalinio veikla

Darbo su šeimomis ir atvejo vadybos padalinio tikslas -  teikti kokybiškas, prieinamas socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams bei asmenims, siekiant atkurti, palaikyti jų pilnavertį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime.

Mūsų komandą sudaro: psichologai, socialinio darbo specialistai: atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis, individualios priežiūros darbuotojai (darbui su šeimomis), socialiniai pedagogai. Savo veiklose vadovaujamės pagarbos, etikos, konfidencialumo, orientacijos į asmenį, dalyvavimo, kompleksiškumo principais.

Teikiamos paslaugos:

 • Atvejo vadybos;
 • Socialinio darbuotojo;
 • Psichologinės pagalbos;
 • Mediacijos;
 • Priklausomybių konsultanto;
 • Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo;
 • Dienos socialinės priežiūros ir užimtumo;
 • Tėvystės įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • Individuali priežiūros darbuotojo (darbui su šeimomis) pagalba;
 • Imigrantų, kitataučių integracijos skatinimo.

Dėl paslaugų arba išsamesnės informacijos galima kreiptis:

 • 8 349 54722; +370 349 64601;
 • p. soc.centras@jonava.lt;
 • atvykti adresu Chemikų g. 136 Jonava.
Failai