PROJEKTAS NR. 08.4.1-ESFA-V-416-02-0004 FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ.

  • Projekto tikslas - sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
  • Siekiame teikti individualią ir grupinę psichologinę, socialinę pagalbą (ligas, netektis, skyrybas, priklausomybes ir kt.) Išgyvenančioms šeimoms. Organizuoti pozityvios tėvystės, šeimos/asmenų bei mediacijos paslaugas (konsultacijas). Tokiu būdu prisidėti prie siekio didinti prevencinių ir intervencinių paslaugų šeimai ir vaikui prieinamumą, kokybę ir įvairovę.
  • Konsultacijas teikia kvalifikuoti specialistai, kurie individualiai galės padėti Jums ir Jūsų šeimai, jei išgyvenate krizę, esate patyręs traumuojančius emocinius išgyvenimus. Specialistai padės Jums atrasti savo vidinius resursus, surandant išeitį iš pačių kebliausių situacijų. Jums pageidaujant, garantuojame anonimiškumą.

Jonavos rajone projekto "Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Jonavos rajono savivaldybėje" veiklas nuo 2017 m. koordinuoja Jonavos r. socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Demidenko.