Paslaugos

Atvejo vadybos ir socialinės priežiūros šeimoms paslaugos

Atvejo vadyba- atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

 

Atvejo vadybininkas – socialinis darbuotojas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, paskirtas savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos ar kitos įstaigos, kuriai savivaldybė suteikė įgaliojimus teikti socialines paslaugas šeimoms savivaldybėje, vadovo ar jo įgalioto asmens.

 

Atvejo vadybą sudaro:

  • šeimos poreikių pagalbai vertinimas (socialinės rizikos veiksnių reiškimosi šeimoje lygiai, vaiko ir jo šeimos apsaugos faktorių vertinimas);
  • pagalbos organizavimas;
  • pagalbos plano sudarymas;
  • pagalbos plano įgyvendinimo koordinavimas;
  • šeimos stebėsena.

 

Atvejo vadybininko vertybinės nuostatos: pagarba klientui, empatija, lygiavertiškumas, objektyvumas ir konfidencialumas. Specialistai gerbia paslaugų gavėjų orumą ir vertę, jų teisę į laisvą apsisprendimą.

 

Atvejo vadybininkų kontaktai:

 

Rasa Babilienė, tel. +370 604 72195, el. p.  rasa.babiliene@jonavosspc.lt 

Aušra Sauliūnė, tel. +370 604 72609, el. p. ausra.sauliune@jonavosspc.lt 

Oksana Mikėnienė, tel. +370 604 80538, el. p. oksana.mikeniene@jonavosspc.lt 

Ina Vitkauskienė, tel. +370   658 34889, el. p. ina.vitkauskiene@jonavosspc.lt 

Natalija Jasilionienė, tel. +370 604 72436 el. p.natalija.jasilioniene@jonavosspc.lt 

Diana Ročkina-Montrimavičienė, tel. 8 349 33121, el. p. diana.rockina@jonavosspc.lt