Paslaugos

Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti vertinimas

Kaip nustatomi specialieji poreikiai? 

 

Specialieji poreikiai nustatomi kompleksiškai įvertinus bazinį funkcionavimo lygmenį (t. y. medicininį kriterijų pagal asmens sveikatos būklę: ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus) ir galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje

Nuo 2019 m. liepos 1 d. pasikeitus pensinio amžiaus asmenų savarankiškumo vertinimo tvarkai,  Jonavos rajono socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai  darbui su neįgaliais  pildo asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynus.

Vertinami asmens  specialieji  poreikiai  individualiai 5 veiklose:

  • mobilumas,
  • žinių taikymas,
  • bendravimas,
  • savarankiškumas ir  
  • kasdieninė veikla.

Pažymime, kad socialinio  darbuotojo dalyvavimas vertinant asmenį apsiriboja tik asmens veiklos ir gebėjimu dalyvauti klausimyno pildymu.  Pagrindinį asmens specialiųjų poreikių vertinimą atlieka  ir sprendimus  priima NDNT.

Dėl asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno pildymo kreiptis į Jonavos r. socialinių paslaugų centrą tel. (8 349) 33122.