Paslaugos

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Veikla vykdoma siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, padėtų išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, darbinei veiklai.

Kas turi teisę gauti techninės pagalbos priemones turi?

Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones:

  • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
  • asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);
  • asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
  • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;
  • asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

 

Teisę išsinuomoti/laikinai naudoti judėjimo techninės pagalbos priemones turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, nepatenkantys į šio Aprašo 3 punkte nurodytas asmenų grupes, kuriems nustatyti specialieji poreikiai laikinai naudoti techninės pagalbos priemones.

Kur kreiptis, norint gauti techninės pagalbos priemones?

Dėl techninės pagalbos priemonių reikia kreiptis į Jonavos r. socialinių paslaugų centrą, ir pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;
  • išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a).

 

Dėl informacijos apie techninės pagalbos priemonės kreiptis tel. Nr. 8 650 05808.

Darbo laikas:  I-IV 8-17 (pietų pertrauka 12.00-12.30 val.), V 8-14 val.(be pietų pertraukos).