Projektai

Socialinių paslaugų kokybės gerinimas

Jonavos r. socialinių paslaugų centras kartu su Valakupių reabilitacijos centru dalyvauja Europos socialinio fondo finansuojamame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESF...

Skaityti...
INTEGRALI PAGALBA  -  VISAPUSIŠKA PAGALBA NAMUOSE

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras ketvirtus metus įgyvendina projektą „Integralios pagalbos teikimas Jonavos rajone“ pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0039. Projektas finansuojamas E...

Skaityti...
JONAVOS GLOBOS NAMŲ ATNAUJINIMAS

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu “ 08.1.1-CPVA-R-407 priemonę „Socia...

Skaityti...
BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI

MEDIACIJA - GALIMYBĖ PATIEMS PRIIMTI SPRENDIMĄ Žmogaus gyvenime neįmanoma išvengti ginčų ar konfliktų. Jie egzistuoja visose mūsų gyvenimo sferose: šeimos ir  darbo santykiuose,  ugdymo, sveikatos, verslo...

Skaityti...
SOCIALINIŲ PROJEKTŲ KONKURSO REZULTATAI

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 13B-754 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2017-2019 metų socialinių projektų rengimo, atrankos konkurso organizavimo,...

Skaityti...
INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMAS JONAVOS RAJONE

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras antruosius metus sėkmingai įgyvendina projektą „Integralios pagalbos teikimas Jonavos rajone“ pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0039. Projektas fina...

Skaityti...
SOCIALINIŲ PROJEKTŲ KONKURSO REZULTATAI

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 13B-754 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2017-2019 metų socialinių projektų rengimo, atrankos konkurso organizavimo,...

Skaityti...
KVIEČIAME DALYVAUTI PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KONKURSE

Vykdydama Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. 13B-754 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2017-2019 metų socialinių projektų rengimo, atrankos konkurso organizavimo, finans...

Skaityti...
Susitikimas Žeimių padalinyje

2018 m. kovo 7 d. Jonavos rajono socialinių paslaugų centro Žeimių padalinyje įvyko vietos JGI koordinatorės Vidos Rozenbergienės inicijuotas neformalus susitikimas su Žeimių padalinio specialistėmis ir socialinėmis darbuotojo...

Skaityti...