Informacija

Informacija apie paramą (socialines kortelės ir (ar) donacijas) nepasiturintiems asmenims
Informacija apie paramą (socialines kortelės ir (ar) donacijas) nepasiturintiems asmenims

Informuojame, kad priimami Jonavos rajono gyventojų prašymai dėl paramos (socialinės ar jai lygiavertės kortelės ir (ar) donacijos) 2024 metams.

Parama (socialine ar jai lygiaverte kortele ir (ar) donacija) teikiama vadovaujantis 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo (toliau – MNM) programos Lietuvoje projektų finansavimo sąlygų ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-462 „Dėl 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos Lietuvoje projektų finansavimo sąlygų ir administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Asmenys turi teisę į paramą pagal MNM programą, kai jų vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 (264,00 Eur) Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio per mėnesį.

MNM parama gali būti skiriama išimties atvejais, jei gyvenančio asmens ir (ar) bendrai gyvenančio (-ių) asmens (-ų) pajamos vienam asmeniui yra didesnės nei 1,5 VRP, bet neviršija 2,5 VRP dydžio per mėnesį ir priklauso vienai iš žemiau pateiktų tikslinių grupių:

 • asmuo ar bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;
 • vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje;
 • vienam iš tėvų, vienam auginančiam vaiką (-us);
 • asmeniui (-ims) su negalia;
 • senjoram (pensinio amžiaus);
 • benamiams;
 • prieglobstį gavusiems užsieniečiams; 
 • prieglobsčio prašytojams.

Dokumentai, reikalingi paramai gauti: 

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • dokumentai apie gautas pajamas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi (arba kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginus su praėjusiais 3 mėnesiais, keitėsi pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis);
 • kiti, teisę į paramą patvirtinantys dokumentai (jei nėra galimybės gauti patvirtinančią informaciją iš informacinių sistemų).

Naudodamiesi socialine kortele paramos gavėjai galės atsiskaityti už produktus ir (ar) prekes, įsigytus iš pasirinkto teikėjo UAB „Grūstė“, UAB „IKI Lietuva“, UAB „Lidl Lietuva“, UAB „MAXIMA LT“, UAB „RIMI Lietuva“ ). Teikėjas pasirenkamas vieniems kalendoriniams metams. Lėšos į korteles pervedami 4 kartus per metus.

Donacijos

 • surinktas besibaigiančio arba paskutinės dienos galiojimo maistas iš prekybos vietų ir (ar) logistikos sandėlių, taip pat įvairių maisto rinkimų akcijų metu surinktas ilgo galiojimo maistas, kuris atiduodamas labiausiai nepasiturintiems asmenims. Donacijų veiklą vykdys labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“.

Jonavos rajono gyventojų prašymai dėl MNM paramos priimami Jonavos rajono socialinių paslaugų centre Jonavos mieste  ir centro padaliniuose kaimo seniūnijose. Savivaldybės gyventojai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta nesutampa su faktine gyvenamąja vieta, dėl  paramos gali kreiptis pagal savo faktinę gyvenamąją vietą. 

Už kortelių ir donacijų dalinimą Jonavos rajono gyventojams atsakingas labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“. Informacija apie kortelių ir (ar) donacijų dalinimo datas ir laikus bus suteikta kiekvienam paramos gavėjui individualiai (sms žinute asmens prašyme nurodytu telefono numeriu).

Išsamesnė informacija:

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija