Projektai

GEROVĖS KONSULTANTŲ PROFESINIS PARUOŠIMAS
GEROVĖS KONSULTANTŲ PROFESINIS PARUOŠIMAS

Jonavos r. socialinių paslaugų centras kartu su Jonavos rajono savivaldybės administracija nuo š. m. sausio mėn. įgyvendina Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą  „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Jonavos rajone“. Projekto tikslas -  sukurti bendradarbiavimo tarp sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų infrastruktūrą, organizuojant žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas visiems Jonavos rajono gyventojams. Tokiu būdu didinant konfidencialių, nemokamų psichinės sveikatos ir socialinių paslaugų prieinamumą, mažinant sveikatos netolygumų ir socialinės atskirties problemas per taikomas intervencijas ir prevencijos priemones.

Pirmajame projekto etape numatyta paruošti du Gerovės konsultantus. Psichologai išklausys 320 val. Lietuvos sveikatos mokslo  universiteto parengtą mokymo programą, kurią sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Išklausę mokymus, specialistai turės išlaikyti žinių patikrinimo egzaminą, kuris suteiks teisę teikti Gerovės konsultanto paslaugas – individualią bei konfidencialią pagalbą suaugusiems asmenims, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai.

Dėl išsamesnės informacijos bei paslaugų gavimo, prašome kreiptis į Jonavos r. socialinių paslaugų centrą tel. (8 349) 33123, el. p. soc.centras@jonava.lt arba atvykti adresu Chemikų g. 136, Jonavoje.