Kontaktai

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Chemikų g. 136, LT-55222 Jonava

Adresas: Chemikų g. 136, Jonava (pagrindiniai rūmai)
Telefonas: (8 349) 547 22
El. paštas: soc.centras@jonava.lt

Klauskite, praneškite

DIREKTORĖ

Jonavos rajono Socialinių paslaugų centro direktorė
VALENTINA DEMIDENKO
Gyvenimo aprašymas | Dienotvarkė

Pavardė, vardas

 Pareigos

Telefono Nr.

El. paštas

ADMINISTRACIJA

Valentina Demidenko

Direktorė

(8 349) 54 722

valentina.demidenko@jonavosspc.lt

Inga Ruzgienė

Direktoriaus pavaduotoja soc. reikalams

(8 349) 33 123

inga.ruzgiene@jonavosspc.lt

Giedrė Gailiauskaitė

Bendrųjų soc. paslaugų padalinio vedėja

(8 349) 33 122

giedre.gailiauskaite@jonavosspc.lt

Aistė Puškova

Kasininkė

(8 349) 50 482

aiste.puskova@jonavosspc.lt

Sigita Smetonaitė,

Viktorija Skopienė

Soc. darbo personalo ir dokumentacijos vadybininkas

(8 349) 54 722

sigita.smetonaite@jonavosspc.lt

viktorija.skopiene@jonavosspc.lt

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMAS (KLAUSIMYNO PILDYMAS)

Aistė Puškova

Odeta Užkurienė

soc. darbuotoja darbui su neįgaliais

(8 349) 54722

aiste.puskova@jonavosspc.lt

odeta.uzkuriene@jonavosspc.lt

DARBO SU ŠEIMOMIS IR ATVEJO VADYBOS PADALINYS

Diana Ročkina – Montrimavičienė,

Darbo su šeimomis ir atvejo vadybos padalinio vedėja

 (8 349) 33 121

diana.rockina@jonavosspc.lt

Jūratė Vaičiūnienė,

Rasa Babilienė,

Aušra Sauliūnė,

Oksana Mikėnienė,

Ina Vitkauskienė

 

atvejo vadybininkai


 (8 349) 33 121

jurate.vaiciuniene@jonavosspc.lt

rasa.babiliene@jonavosspc.lt

ausra.sauliune@jonavosspc.lt

oksana.mikeniene@jonavosspc.lt

ina.vitkauskiene@jonavosspc.lt

Anželika Petrusevičienė,

Marija Kažiūrė,

Aliona Paulauskienė,

Miglė Ganusauskaite,

Raminta Vitiugovienė,

Vida Rozenbergienė,

Lina Duličienė,

Evelina Semaškaitė,

Sandra Rakauskaitė

 

 

 

soc. darbuotojas darbui su šeimomis

 

 

 

(8 349) 64601
 8 618 41413

anzelika.petruseviciene@jonavosspc.lt

marija.kaziure@jonavosspc.lt

aliona.paulauskiene@jonavosspc.lt

migle.ganusauskaite@jonavosspc.lt

raminta.vitiugoviene@jonavosspc.lt

vida.rozenbergiene@jonavosspc.lt

lina.duliciene@jonavosspc.lt

evelina.semaskaite@jonavosspc.lt

sandra.rakauskaite@jonavosspc.lt

GLOBOS CENTRO PADALINYS

Agnė Krajašienė

Globos centro padalinio vedėja

(8 349) 20514

agne.kazlauskaite@jonavosspc.lt

Živilė Tumavičienė,

Vaida Kunickienė

Žydrūnė Kuzmickienė

Aistė Pajaujienė

 

Jūratė Beniulienė

Dalia Gataveckienė

VVTAI atestuotas asmuo

Globos koordinatorė

 

 

Psichologai

 

(8 349) 20514

zivile.tumaviciene@jonavosspc.lt

vaida.kunickiene@jonavosspc.lt

zydrune.kuzmickiene@jonavosspc.lt

aiste.pajaujiene@jonavosspc.lt

 

INTEGRALIOS IR SOC. PAGALBOS ASMENS NAMUOSE PADALINYS

Viktorija Skopienė

Integralios ir soc. pagalbos asmens namuose padalinio vedėja

(8 349) 33 123

viktorija.skopiene@jonavosspc.lt

Angelė Masiukienė

Dienos globos ir soc. pagalbos asmens namuose padalinio koordinatorė

(8 349) 50 482

angele.masiukiene@jonavosspc.lt

Ingrida Semionovienė

Audra Vasiliauskienė

Marija Kličiuvienė

Regina Lukčienė

Galina Ležnina

Irena Jotautienė

Gitana Adomaitienė

Albina Gerdvilienė

Vitalija Vaitekūnaitė

Jovita Gulbinienė

Genovaitė Rajackienė

Natalija Šalno

Olena Rohoza

Liubove Kirpač

Audronė Krivickaitė

Liubovė Kirpač

 

 

 

 

 

 

 

individualios priežiūros personalo (globai) darbuotojai

 

 

 

 

 

 

 

 

(8 349) 54 722

 

Petras Molotokas

Marija Skerienė

Laimutė Šatienė

Vidmantas Ostreika

soc. darbuotojo padėjėjas

 

Olga Margelienė

Slaugytoja

olga.margeliene@jonavosspc.lt

Regina Žembinskienė

Slaugytojos padėjėja

regina.zembinskiene@jonavosspc.lt

Svetlana Bagdonavičienė

Inga Mironova

Regina Vilkienė

Rita Narkevičienė

slaugytojo padėjėjos projekte „Integralios pagalbos teikimas Jonavos rajone“

 

DIENOS UŽIMTUMO SPECIALISTAI

Karolis Bauža,

Sigita Smetonaite

Loreta Oroškienė

Dalia Gataveckienė

Ramunė Kontautaitė

soc. pedagogai

 

 

(8 349) 64601

karolis.bauza@jonavosspc.lt

sigita.smetonaite@jonavosspc.lt

loreta.oroskiene@jonavosspc.lt

dalai.gataveckiene@jonavosspc.lt ramune.kontautaite@jonavosspc.lt

Jurgita Čergelytė

soc. darbuotoja dienos soc. priežiūrai ir užimtumui

 

 

jurgita.cergelyte@jonavosspc.lt

Edvardas Ratautas

Dienos soc. priežiūros ir užimtumo specialistas

 

 

PSICHOLOGAI

Fausta Cikanavičienė

Aurika Matutienė

Psichologai

(8 349) 54722

fausta.cikanaviciene@jonavosspc.lt

aurika.matutiene@jonavosspc.lt

UPNINKŲ SENIŪNIJA

Milda Morkūnienė

soc. darbuotojas darbui su šeimomis

(8 349) 20513

milda.morkuniene@jonavosspc.lt

Ala Milkintienė

soc. pedagogas

(8 349) 20513

ala.milkintienė@jonavosspc.lt

Veronika Kšivickaitė

ind. priežiūros personalo darbuotoja

(8 349) 20513

ŽEIMIŲ PADALINYS

Vita Bukauskienė,

Geda Rimavičienė

soc. darbuotojas darbui su šeimomis

(8 349) 45212

vita.bukauskiene@jonavosspc.lt

geda.rimaviciene@jonavosspc.lt

Violeta Steponavičienė,

Dana Stepšienė

ind. priežiūros personalo darbuotoja

Jurgita Čergelytė

soc. darbuotojas dienos soc. priežiūrai ir užimtumui

jurgita.cergelyte@jonavosspc.lt

RUKLOS SENIŪNIJA

Irina Černiauskienė

Rima Draudvilienė

Agnė Matulaitienė

soc. darbuotojas darbui su šeimomis

 8 674 75286

 

irina.cerniauskiene@jonavosspc.lt

rima.draudviliene@jonavosspc.lt

agne.matulaitiene@jonavosspc.lt

Lina Petrauskienė

Vilija Nasickienė

ind. priežiūros personalo darbuotoja

lina.petrauskiene@jonavosspc.lt

BUKONIŲ SENIŪNIJA

Greta Lazauskienė

soc. darbuotojas darbui su šeimomis

 8 674 71490

 

greta.lazauskiene@jonavosspc.lt

Violeta Steponavičienė

ind. priežiūros personalo darbuotoja

violeta.raisiene@jonavosspc.lt

KULVOS SENIŪNIJA

Biruta Brindzienė

ind. priežiūros personalo darbuotoja

 8 674 71537

biruta.brinziene@jonavosspc.lt

Akvilė Gedraitienė

soc. darbuotojas darbui su šeimomis

akvile.gedraitiene@jonavosspc.lt

UŽUSALIŲ SENIŪNIJA

Tamara Vasilkova

ind. priežiūros personalo darbuotoja

 8 674 72054

tamara.vasilkova@jonavosspc.lt

Giedrė Jefimova

soc. darbuotojas darbui su šeimomis

8 674 72054

giedre.jefimova@jonavosspc.lt

DUMSIŲ SENIŪNIJA

Arzu Reinikova

ind. priežiūros personalo darbuotoja

 8 674 75208 

 

arzu.reinikova@jonavosspc.lt

Jurgita Sereikienė

soc. darbuotojas darbui su šeimomis

  8 674 75208 

jurgita.sereikiene@jonavosspc.lt

ŠILŲ SENIŪNIJA

Gintarė Ragaišienė

soc. darbuotojas darbui su šeimomis

8 674 71519

gintare.ragaisiene@jonavosspc.lt

Danguolė Račkienė

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

8 674 71519

danguole.rackiene@jonavosspc.lt

VAIRUOTOJAS, ŪKVEDŽIAI, VALYTOJIAI

Petras Molotokas

Vairuotojas

(8 672) 57 834

 

Laimutė Šatienė

Vidmantas Ostreika

Ūkvedys

(8 349) 20513

(8 349) 54 722

laimute.satiene@jonavosspc.lt

vidmantas.ostreika@jonavosspc.lt

Violeta Dunajeva

Ana Zaklikovskaja

Liubov Chepa

Valytojai