Kontaktai

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Chemikų g. 136, LT-55222 Jonava

Adresas: Chemikų g. 136, Jonava (pagrindiniai rūmai)
Telefonas: (8 349) 547 22
El. paštas: soc.centras@jonava.lt

Klauskite, praneškite

Captcha

DIREKTORĖ

Jonavos rajono Socialinių paslaugų centro direktorė
VALENTINA DEMIDENKO
Gyvenimo aprašymas | Dienotvarkė

Pavardė, vardas

 Pareigos

Telefono Nr.

El. paštas

ADMINISTRACIJA

Valentina Demidenko

Direktorė

8 349 54722

valentina.demidenko@jonavosspc.lt

Inga Ruzgienė

Direktoriaus pavaduotoja soc. reikalams

8 349 33123

inga.ruzgiene@jonavosspc.lt

                   

Giedrė Gailiauskaitė

Bendrųjų soc. paslaugų padalinio vedėja

8 349 33122

giedre.gailiauskaite@jonavosspc.lt

Marija Skerienė

Kasininkė

8 349 50482

Marija.skeriene@jonavosspc.lt

Sigita Smetonaitė

Viktorija Skopienė

Marija Skerienė

Soc. darbo personalo ir dokumentacijos vadybininkai

8 349 54722

sigita.smetonaite@jonavosspc.lt

viktorija.skopiene@jonavosspc.lt

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMAS (KLAUSIMYNO PILDYMAS)

Irina Bankauskienė

Odeta Užkurienė

Soc. darbuotojai darbui su neįgaliais

8 349 54722

irina.bankauskiene@jonavosspc.lt

odeta.uzkuriene@jonavosspc.lt

DARBO SU ŠEIMOMIS IR ATVEJO VADYBOS PADALINYS

Diana Ročkina-Montrimavičienė

Darbo su šeimomis ir atvejo vadybos padalinio vedėja

 8 349 33121

diana.rockina@jonavosspc.lt

Jūratė Vaičiūnienė

Rasa Babilienė

Aušra Sauliūnė

Oksana Mikėnienė

Ina Vitkauskienė

Natalija Jasilionienė

 

 

Atvejo vadybininkai


 

8 349 33121

jurate.vaiciuniene@jonavosspc.lt

rasa.babiliene@jonavosspc.lt

ausra.sauliune@jonavosspc.lt

oksana.mikeniene@jonavosspc.lt

ina.vitkauskiene@jonavosspc.lt

natalija.jasilioniene@jonavosspc.lt

Anželika Petrusevičienė

Marija Kažiūrė

Aliona Paulauskienė

Miglė Ganusauskaite

Jurgita Matačiūnienė

Vida Rozenbergienė

Lina Duličienė

Evelina Semaškaitė

 

 

 

 

Soc. darbuotojai darbui su šeimomis

 

 

 

8 349 64601
8 618 41413

 

anzelika.petruseviciene@jonavosspc.lt

marija.kaziure@jonavosspc.lt

aliona.paulauskiene@jonavosspc.lt

migle.ganusauskaite@jonavosspc.lt

jurgita.mataciuniene@jonavosspc.lt

vida.rozenbergiene@jonavosspc.lt

lina.duliciene@jonavosspc.lt

evelina.semaskaite@jonavosspc.lt

 

GLOBOS CENTRO PADALINYS

Agnė Krajašienė

Globos centro padalinio vedėja

8 349 20514

agne.krajašiene@jonavosspc.lt

Živilė Tumavičienė

Vaida Kunickienė

Žydrūnė Kuzmickienė

 

Jūratė Beniulienė

Dalia Gataveckienė

VVTAI atestuoti asmenys

Soc. darbuotojas globos koordinavimui

Psichologai

 

 

8 349 20514

zivile.tumaviciene@jonavosspc.lt

vaida.kunickiene@jonavosspc.lt

zydrune.kuzmickiene@jonavosspc.lt

 

INTEGRALIOS IR SOC. PAGALBOS ASMENS NAMUOSE PADALINYS

Viktorija Skopienė

Integralios ir soc. pagalbos asmens namuose padalinio vedėja

8 349 33123

viktorija.skopiene@jonavosspc.lt

Angelė Masiukienė

Dienos globos ir soc. pagalbos asmens namuose padalinio koordinatorė

8 349 50482

angele.masiukiene@jonavosspc.lt

Ingrida Semionovienė

Audra Vasiliauskienė

Marija Kličiuvienė

Regina Lukšienė

Galina Ležnina

Irena Jotautienė

Gitana Adomaitienė

Albina Gerdvilienė

Vitalija Vaitekūnaitė

Jovita Gulbinienė

Genovaitė Rajackienė

Natalija Šalno

Liubove Kirpač

Audronė Krivickaitė

 

 

 

 

 

 

 

Individualios priežiūros personalo (globai) darbuotojos

 

 

 

 

 

 

 

 

8 349 54722

 

Petras Molotokas

Rima Ovčarova

Vidmantas Ostreika

Soc. darbuotojo padėjėjai

 

 

Olga Margelienė

Slaugytoja

 

olga.margeliene@jonavosspc.lt

Regina Žembinskienė

Slaugytojo padėjėja

 

regina.zembinskiene@jonavosspc.lt

Svetlana Bagdonavičienė

Inga Mironova

Regina Vilkienė

Rita Narkevičienė

Slaugytojo padėjėjos projekte „Integralios pagalbos teikimas Jonavos rajone“

 

 

DIENOS UŽIMTUMO SPECIALISTAI

Karolis Bauža,

Sigita Smetonaite

Loreta Oroškienė

Dalia Gataveckienė

Ramunė Kontautaitė

Soc. pedagogai

 

 

8 349 64601

karolis.bauza@jonavosspc.lt

sigita.smetonaite@jonavosspc.lt

loreta.oroskiene@jonavosspc.lt

dalia.gataveckiene@jonavosspc.lt ramune.kontautaite@jonavosspc.lt

Edvardas Ratautas

Dienos soc. priežiūros ir užimtumo specialistas

 

 

 

PSICHOLOGAI

Fausta Cikanavičienė

Aurika Matutienė

 

Psichologės

8 349 54722

fausta.cikanaviciene@jonavosspc.lt

aurika.matutiene@jonavosspc.lt

UPNINKŲ SENIŪNIJA

Milda Morkūnienė

Soc. darbuotoja darbui su šeimomis

8 349 20513

milda.morkuniene@jonavosspc.lt

Ala Milkintienė

Soc. pedagogė

8 349 20513

   ala.milkintienė@jonavosspc.lt

Veronika Kšivickaitė

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

8 349 20513

 

ŽEIMIŲ PADALINYS

Vita Bukauskienė

Geda Rimavičienė

Soc. darbuotojos darbui su šeimomis

8 349 45212

vita.bukauskiene@jonavosspc.lt

geda.rimaviciene@jonavosspc.lt

Violeta Steponavičienė

Dana Stepšienė

Ind. priežiūros personalo darbuotojos

8 349 45212

 

Jurgita Čergelytė

Dienos soc. priežiūros ir užimtumo soc. darbuotoja

8 349 45212

   jurgita.cergelyte@jonavosspc.lt

RUKLOS PADALINYS

Irina Černiauskienė

Rima Draudvilienė

Raminta Vitiugovienė

Soc. darbuotojos darbui su šeimomis

 8 674 75286

 

irina.cerniauskiene@jonavosspc.lt

rima.draudviliene@jonavosspc.lt

raminta.vitiugoviene@jonavosspc.lt

Lina Petrauskienė

 

 

Dienos soc. priežiūros ir užimtumo specialistė

8 674 75286

 

Dalia Damušienė

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

8 674 75286

 

Egidija Petrauskienė

Soc. darbuotoja darbui su kitataučiais

8 674 75286

egidija.petrauskiene@jonavosspc.lt

Abdulrazzak Awf

Miladas Anvari

Soc. darbuotojo padėjėjas darbui su kitataučiais

8 674 75286

abdulrazzak.awf@jonavosspc.lt

BUKONIŲ SENIŪNIJA

Olga Nemunaitienė

Soc. darbuotoja darbui su šeimomis

 8 674 71490

 

olga.nemunaitiene@jonavosspc.lt

Violeta Steponavičienė

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

8 674 71490

 

KULVOS SENIŪNIJA

Biruta Brindzienė

ind. priežiūros personalo darbuotoja

 8 674 71537

biruta.brinziene@jonavosspc.lt

Akvilė Gedraitienė

Soc. darbuotoja darbui su šeimomis

 8 674 71537

  akvile.gedraitiene@jonavosspc.lt

UŽUSALIŲ SENIŪNIJA

Tamara Vasilkova

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

8 674 72054

 

Giedrė Jefimova

Soc. darbuotoja darbui su šeimomis

8 674 72054

giedre.jefimova@jonavosspc.lt

ŠVEICARIJOS PADALINYS

Arzu Reinikova

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

8 674 75208 

 

Jurgita Sereikienė

Soc. darbuotoja darbui su šeimomis

8 674 75208 

jurgita.sereikiene@jonavosspc.lt

ŠILŲ PADALINYS

Gintarė Ragaišienė

Soc. darbuotoja darbui su šeimomis

8 674 71519

gintare.raigaisiene@jonavosspc.lt

Danguolė Račkienė

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

8 674 71519

danguole.rackiene@jonavosspc.lt

VAIRUOTOJAS, ŪKVEDŽIAI, VALYTOJAI

Petras Molotokas

Vairuotojas

8 672 57834

 

Laimutė Šatienė,

Vidmantas Ostreika,

Marija Skerienė

Ūkvedžiai

8 349 20513

8 349 54722

laimute.satiene@jonavosspc.lt

vidmantas.ostreika@jonavosspc.lt

marija.skeriene@@jonavosspc.lt

Violeta Dunajeva,

Ana Zaklikovskaja,

Liubov Chepa

Valytojos