Informacija gyventojams

Informacija gyventojams

VADOVAUJANTIS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS  VYRIAUSYBĖS NUTARIMU Nr.1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“   INFORMUOJAME, KAD SOCIALINĖ...

Skaityti...
Ieškomi savanoriai

Sudėtingo karantino laikotarpio metu ypatingai svarbus visos Jonavos rajono bendruomenės sutelktumas, tarpusavio palaikymas ir parama. Esame dėkingi visiems savanoriams, socialiniams partneriams, skirtin...

Skaityti...
DĖMĖSIO ! KARANTINAS

VADOVAUJANTIS LR  SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. KOVO 10 D. SPRENDIMAIS NR. V-328, NR. V-333 SKELBIAMA  VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALI SIT...

Skaityti...
Informacija apie būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymą neįgaliesiems

Būstas ir gyvenamoji aplinka neįgaliajam pritaikoma vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsaky...

Skaityti...