Globos centras

NAUJIENOS

MIELI GLOBĖJAI (RŪPINTOJAI), ĮTĖVIAI, Informuojame, kad karantino laikotarpiu Jonavos r. socialinių paslaugų centro padalin...

Skaityti...
Tikslai ir funkcijos

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinam...

Skaityti...
Teikiamos paslaugos

Teikiamos paslaugos: Informavimas (telefonu, elektroniniu paštu); Individualus konsultavimas (įstaigoje, namuose); Tarpinink...

Skaityti...
FINANSINĖ PARAMA, ATLYGIS

Budinčiam globotojui, dirbančiam pagal individualios veiklos pažymėjimą, mokama 0,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytos MMA dydžio išmoka nuo ...

Skaityti...
GIMK savanoriauti
GIMK