Globos centras

Tikslai ir funkcijos

Globos centro funkcijos: organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas; teikt...

Skaityti...
Teikiamos paslaugos

Teikiamos paslaugos: Informavimas (telefonu, elektroniniu paštu); Individualus konsultavimas (įstaigoje, namuose); Tarpinink...

Skaityti...
GLOBA (RŪPYBA), ĮVAIKINIMAS

Globa (rūpyba) – tai likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvas...

Skaityti...
FINANSINĖ PARAMA, ATLYGIS

Budinčiam globotojui, dirbančiam pagal individualios veiklos pažymėjimą, mokama 0,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytos MMA dydžio išmoka nuo ...

Skaityti...
Suteik namus užaugti laisvei
Vaikai yra vaikai
Savitarpio parama
Globėjų diena
GIMK savanoriauti
GIMK