Globos centro naujienos

DĖMESIO!

Siekiant gerinti teikiamų paslaugų prieinamumą bei kokybę globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais glob...

Skaityti...
DĖMESIO !

Informuojame, kad vadovaujantis 2020–03–14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo, Jonavos rajono socialin...

Skaityti...
DĖMESIO!

Jonavos rajono socialinių paslaugų centro padalinys – Globos centras 2021m. kovo mėn. planuoja pradėti mokymus pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių,...

Skaityti...