Contacts

SOCIAL SERVICES CENTER OF JONAVA DISTRICTS

State agency, Chemiku str. 136, LT-55222 Jonava

Address: Chemiku str. 136, Jonava
Phone: +370 349 54722
Email: soc.centras@jonava.lt

Questions

DIRECTOR

Director of Social services center of Jonava districts
VALENTINA DEMIDENKO
Curriculum vitae | Agenda

Pavardė, vardas Pareigos Telefonas El. paštas
ADMINISTRACIJA
Valentina Bereznaja-Demidenko Direktorė (8 349) 54 722 direktore@jonavosspc.lt
Inga Ruzgienė Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams (8 349) 33 123 inga@jonavosspc.lt
Albina Grinevičienė Spec. poreikių nustatymo ir darbo su neįgaliais specialistė (8 349) 33 122 albina@jonavosspc.lt
Giedrė Gailiauskaitė Soc. reikalų skyriaus vedėja (8 349) 33 122 giedre@jonavosspc.lt
Angelė Masiukienė Soc. paslaugų į namus skyriaus vedėja (8 349) 50 482 angele@jonavosspc.lt
Viktorija Skopienė Soc. darbo personalo vadybininkė (8 349) 33 160 viktorija@jonavosspc.lt
Sigita Smetonaitė Kasininkė (8 349) 54 722 sigita@jonavosspc.lt
MIŠRIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ DIENOS CENTRAS (RIMKŲ PADALINYS)
Diana Ročkina - Montrimavičienė Soc.darbo su soc. rizikos šeimomis organizatorius

(8 349) 64 601

(8 618) 41 413

diana.rockina@jonavosspc.lt
Aistė Pajaujienė Soc. pedagogė

(8 349) 20 514

aiste.pajaujiene@jonavosspc.lt
Vida Rozenbergienė Vietos JGI koordinatorė

(8 349) 20 514

(8 633) 47 376

vida.rozenbergiene@jonavosspc.lt

Živilė Tumavičienė, 

Vaida Kunickienė

Soc. darbuotoja darbui pagal GIMK programą

(8 349) 64 601
(8 618) 41 413

zivile.tumaviciene@jonavosspc.lt

vaida.kunickiene@jonavosspc.lt

Jūratė Vaičiūnienė, 

Julija Toma,

Irina Černiauskienė,

Aušra Sauliūnė,

Oksana Mikėnienė,

Rasa Babilienė,

Vestina Jakučiūnienė

Soc.darbuotoja su soc. rizikos šeimomis

(8 349) 64 601
(8 618) 41 413

jurate.vaiciuniene@jonavosspc.lt

julija.toma@jonavosspc.lt

irina.cerniauskiene@jonavosspc.lt

ausra.sauliune@jonavosspc.lt

oksana.mikeniene@jonavosspc.lt

rasa.babiliene@jonavosspc.lt

vestina.jakuciuniene@jonavosspc.lt

Julė Kuliavienė, 

Karolis Bauža

Soc. darbuotojas dienos soc. priežiūrai ir užimtumui

(8 349) 20 514

jule.kuliaviene@jonavosspc.lt

karolis.bauza@jonavosspc.lt

Linas Kučinskas,

Olga Traskauskienė,

Edvardas Ratautas

Dienos soc. priežiūros ir užimtumo specialistas

(8 349) 20 514

linas.kucinskas@jonavosspc.lt

edvardas.ratautas@jonavosspc.lt

Fausta Cikanavičienė

Aurika Matutienė

Psichologai

(8 349) 20 514

fausta.cikanaviciene@jonavosspc.lt

aurika.matutiene@jonavosspc.lt

JONAVOS RAJONO UPNINKŲ MIŠRIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ DIENOS CENTRAS

Milda Morkūnienė, 

Rasa Ambruliavičienė

Soc. darbuotoja su soc. rizikos šeimomis

(8 349) 20 513

milda.morkuniene@jonavosspc.lt

rasa.ambruliaviciene@jonavosspc.lt

Violeta Dunajeva

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

(8 349) 20 513

violeta.dunajeva@jonavosspc.lt

Ala Kalinevič

Soc. pedagogė

(8 349) 20 513

ala.kalinevic@jonavosspc.lt

ŽEIMIŲ PADALINYS

Vita Bukauskienė,

Geda Rimavičienė

Soc. darbuotoja su soc. rizikos šeimomis

(8 349) 45 212

vita.bukauskiene@jonavosspc.lt

geda.rimaviciene@jonavosspc.lt

Violeta Raišienė,

Dana Stepšienė

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

(8 349) 45 212

violeta.raisiene@jonavosspc.lt

Dana Stepšienė

Dienos soc. priežiūros ir užimtumo specialistas

(8 349) 45 212

dana.stepsiene@jonavosspc.lt

RUKLOS SENIŪNIJA

Lina Duličienė,

Violeta Tamelytė,

Rūta Zapolskaitė

Rima Draudvilienė

Soc. darbuotoja su soc. rizikos šeimomis

(8 674) 75 286

lina.duliciene@jonavosspc.lt

violeta.tamelyte@jonavosspc.lt

ruta.zapolskaite@jonavosspc.lt

rima.draudviliene@jonavosspc.lt

Lina Petrauskienė

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

(8 674) 75 286

lina.petrauskiene@jonavosspc.lt

BUKONIŲ SENIŪNIJA

Greta Lazauskienė, 

Ina Vitkauskienė

Soc. darbuotoja su soc. rizikos šeimomis (8 674) 71 490

greta.lazauskiene@jonavosspc.lt

ina.vitkauskiene@jonavosspc.lt

Violeta Raišienė

Ind. priežiūros personalo darbuotoja (8 674) 71 490

violeta.raisiene@jonavosspc.lt

KULVOS SENIŪNIJA

Biruta Brindzienė

Ind. priežiūros personalo darbuotoja (8 674) 71 337

biruta.brinziene@jonavosspc.lt

Neringa Pečiulytė-Valuckienė, 

Akvilė Gedraitienė

Soc. darbuotoja su soc. rizikos šeimomis (8 674) 71 337

neringa.pvaluckiene@jonavosspc.lt

akvile.gedraitiene@jonavosspc.lt

UŽUSALIŲ SENIŪNIJA

Tamara Vasilkova

Ind. priežiūros personalo darbuotoja (8 674) 72 054

biruta.brinziene@jonavosspc.lt

Giedrė Jefimova

Soc. darbuotoja su soc. rizikos šeimomis (8 674) 72 054

giedre.jefimova@jonavosspc.lt

DUMSIŲ SENIŪNIJA

Arzu Reinikova

Ind. priežiūros personalo darbuotoja (8 674) 75 208

arzu.reinikova@jonavosspc.lt

Agnė Kazlauskaitė

Soc. darbuotoja su soc. rizikos šeimomis (8 674) 75 208 

agne.kazlauskaite@jonavosspc.lt

ŠILŲ SENIŪNIJA

Gintarė Ragaišienė

Soc. darbuotoja su soc. rizikos šeimomis (8 349) 30 044

gintare.ragaisiene@jonavosspc.lt

Jovita Gulbinienė

Ind. priežiūros personalo darbuotoja (8 349) 30 044

jovita.gulbiniene@jonavosspc.lt

INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS PERSONALAS, SLAUGYTOJAS, SLAUGYTOJO PADĖJĖJAS

Ingrida Semionovienė, 

Audra Vasiliauskienė, 

Marija Kličiuvienė, 

Regina Lukčienė, 

Anželika Petrusevičienė, 

Galina Ležnina, 

Galina Kuzmič, 

Irena Jotautienė, 

Gitana Adomaitienė, 

Regina Petkuvienė, 

Albina Gerdvilienė, 

Vitalija Vaitekūnaitė, 

Danguolė Račkienė, 

Svetlana Bagdonavičienė, 

Inga Karaliūnienė, 

Regina Vilkienė, 

Rita Narkevičienė, 

Genovaitė Rajackienė, 

Natalija Šalno

Ind. priežiūros personalo (globai) darbuotoja (8 349) 54 722

Petras Molotokas, 

Marija Skerienė, 

Laimutė Šatienė, 

Vidmantas Ostreika, 

Soc. darbuotojo padėjėjas (8 349) 54 722

petras.molotokas@jonavosspc.lt

marija.skeriene@jonavosspc.lt

laimute.satiene@jonavosspc.lt

vidmantas.ostreika@jonavosspc.lt

Olga Margelienė

Slaugytoja (8 349) 64 601

olga.margeliene@jonavosspc.lt

Regina Žembinskienė

Slaugytojos padėjėja (8 349) 54 722

regina.zembinskiene@jonavosspc.lt

VAIRUOTOJAS, ŪKVEDŽIAI, VALYTOJIAI

Petras Molotokas Vairuotojas (8 672) 57 834 petras.molotokas@jonavosspc.lt

Laimutė Šatienė, 

Vidmantas Ostreika

Ūkvedys

(8 349) 20 513

(8 349) 54 722

laimute.satiene@jonavosspc.lt

vidmantas.ostreika@jonavosspc.lt

Natalija Šalno, 

Veronika Kšivickaitė, 

Lina Petrusevičienė, 

Ana Zaklikovskaja

Valytojai