Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

                               

 

 

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 2020 M. - 2021 M. I KETV.

 

 

Eil. Nr.

Pareigybė

 

Darbuotojų skaičius

2020 m.

VDU

Eur

1 etatui

2021 m. I ketv.

VDU

Eur

1 etatui

1

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis

31

1294

1301

2.

Atvejo vadybininkas

6

1346

1448

3.

Soc. darbo personalo ir dokumentacijos vadybininkas

2

1065

1185

4.

Socialinis darbuotojas darbui su neįgaliais

2

1135

1185

5.

VVTAĮ atestuotas asmuo

2

1047

1185

6.

Individualios priežiūros personalas

30

854

1001

7.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

4

849

1001

8.

Socialinis pedagogas

6

1047

1070

9.

Psichologas

2

1283

1283

10.

Ūkvedys

2

884

1001

11.

Valytojas

4

607

642

 

* Pareigybės koeficiento dydis priklauso nuo išsilavinimo ir darbo stažo.

**Pateikiamas Jonavos rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (eurais), neatskaičius mokesčių.

*** Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis 2018 m. gruodžio 12 d. LRV nutarimu Nr. 1261 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktu.