Bendruomeniniai šeimos namai

TIKSLAS

PROJEKTAS NR. 08.4.1-ESFA-V-416-02-0004 FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ. Projekto tikslas - sudaryti sąlygas šeimai gauti ...

Skaityti...
TEIKIAMOS PASLAUGOS

POZITYVIOS TĖVYSTĖS KONSULTANTO – paslaugos teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti teigiamas tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiem...

Skaityti...
PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA

Individualios ir grupinės konsultacijos – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.) jų šeimo...

Skaityti...
MEDIACIJOS PASLAUGOS

Konfidenciali struktūruota ginčo sprendimo procedūra, dalyvaujant trečiam nešališkam asmeniui. Mediatorius padeda  konflikto dalyviams išklausyti bei išgirsti vienas kitą, taik...

Skaityti...