Bendros paslaugos

Bendros paslaugos

JONAVOS R. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE IR JO PADALINIUOSE TEIKIAMOS:

 • informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos;
 • maitinimo organizavimas (intervencinės programos maisto produktų paketai);
 • vienkartinė materialinė išmoka;
 • transporto organizavimo paslaugos;
 • kompensacinės technikos išdavimo paslaugos;
 • psichologinė pagalba;
 • sociokultūrinės paslaugos (socialinių renginių organizavimas, informacijos apie nevyriausybinių organizacijų vykdomas labdaros akcijas teikimas; užimtumo ir prevencinės veiklos priemonių įgyvendinimas Jonavos rajone).
 • asmens higienos ir priežiūros organizavimo paslaugos.
 • dienos užimtumo paslaugos (įstaigoje);
 • socialinė priežiūra bei dienos socialinė globa namuose;
 • socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (apsiperkant, rūpinantis vaikais, atliekant namų ruošos darbus);
 • trumpalaikis priegblobstis krizės metu (Rimkų, Upninkų ir Žeimių padalinių krizių centrai);
 • pagalba rengiant dokumentus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo, neįgaliojo pažymėjimų išdavimas;
 • būsto ir aplinkos pritaikymo žmonių su negalia programos įgyvendinimas;
 • socialinės integracijos projektų koordinavimas, projektinės veiklos įgyvendinimas.
 • kvalifikuota psichologinė bei socialinė pagalba sergantiems alkoholizmu, gydymo organizavimas;