Apie socialinių paslaugų centrą

Apie socialinių paslaugų centrą

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras (toliau Centras) - yra Jonavos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios tikslas - teikti kokybiškas, prieinamas socialines paslaugas visiems savivaldybės gyventojams, priklausantiems socialinės rizikos ar/ir atskirties grupėms, užtikrinant jų pilnavertį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime.

Centro veiklos misija - grąžinti asmenims gebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis visuomenėje.

Mūsų klientai:

 • neįgalūs suaugusieji ir vaikai bei jų šeimų nariai;
 • pagyvenę, senyvo amžiaus žmonės;
 • mažas pajamas turintys asmenys, šeimos;
 • socialinės rizikos suaugę asmenys (grįžę iš laisvės atėmimo įstaigų, priklausomybės ligomis sergantys, benamiai );
 • socialinės rizikos vaikai;
 • socialinės rizikos šeimos;
 • prieglobstį gavę užsieniečiai;
 • krizę išgyvenantys asmenys (smurto aukos ir kt.);
 • globėjai (rūpintojai), įtėviai;
 • niekur nedirbantis ir nesimokantis jaunimas;
 • kiti rajono socialinių paslaugų gavėjai.