Savanoriška globa – tai pastovūs trumpalaikiai susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku. Tokie susitikimai turi būti planuojami ir neatsitiktiniai, kad vaikas jaustųsi saugus, žinotų, ką ir kada globėjas planuoja su vaiku veikti. Vaiką savanoriškai globoti galima prieš tai gavus leidimą.

Kodėl savanoriška globa reikalinga vaikui?

7–17 metų amžiaus vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi. Ji skatina vaiko pasitikėjimą kitais ir savimi, ugdo atsakomybės jausmą bei formuoja teigiamą savęs vertinimą.

Kokie yra savanoriškos globos principai?

Savanoriška globa remiasi šiais esminiais principais: nesavanaudiškumo, abipusio pasitikėjimo ir pagarbos.

Kas gali būti vaiko savanorišku globėju?

Vaiko globėju gali būti pilnametis asmuo arba šeima, kurių ketinimai ir lūkesčiai geriausiai atitinka vaiko interesus.

Kokie vaikai gali būti savanoriškai globojami?

Savanoriškai globoti rekomenduotina ne jaunesnius kaip 7–10 metų globos įstaigoje augančius vaikus. Tokio amžiaus vaikai jau yra pakankamai subrendę, kad jiems galima būtų paaiškinti savanoriškos globos taisykles. Vyresnis vaikas supras, kad jis negyvens su globėju nuolatos ir globėjas netaps jo šeima, o bus vaiko draugas. Tuo tarpu mažyliui iki 7 metų amžiaus bus sunkiau suprasti, kodėl po pasisvečiavimo pas globėją jis turi sugrįžti į globos namus. Vaikas, išgyvenęs savo tėvų globos praradimą, vėl jausis paliktas ir nesaugus. Tokios situacijos gali turėti didelės neigiamos įtakos tolimesnei vaiko raidai.

Kur reikia kreiptis, norint savanoriškai globoti vaiką?

Prašymą savanoriškai globoti vaiką reikia pateikti vaikų globos įstaigos vadovui arba savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui (tarnybai).

Kokia yra patikrinimo, ar asmuo gali paimti vaiką savanoriškai globoti, procedūra?

Vaikų globos įstaigos vadovui pateikiamas prašymas, kuriame:

  1. nurodomas vaiko vardas ir pavardė (jei jau žinomas konkretus vaikas, kurį norima savanoriškai globoti), vaiko amžius ir kuriam laikotarpiui įsipareigojama vaiką paimti į šeimą;
  2. įsipareigojama vaikui sudaryti tinkamas priežiūros ir gyvenimo sąlygas;
  3. pareiškiamas pageidavimas gauti už vaiko laikiną priežiūrą maistpinigius arba jų atsisakoma.

Vaikų globos įstaigos vadovas per 3 darbo dienas kreipiasi į asmens, norinčio globoti vaiką, gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių. Vaiko teisių apsaugos skyrius per 12 darbo dienų įvertina asmens, norinčio globoti vaiką, galimybes priimti vaiką. Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistas apsilanko asmens, norinčio globoti vaiką, namuose, su asmeniu aptaria sąlygas, kurios bus sudarytos vaikui svečiuotis, bei tai, ką asmuo planuoja veikti su vaiku. Vaiko teisių apsaugos skyrius apie asmens pasirengimą savanoriškai globoti globos namuose augantį vaiką raštu informuoja vaikų globos namų administraciją. Vaikų globos namų vadovas priima motyvuotą sprendimą (leidimą ar atsisakymą leisti savanoriškai globoti) bei informuoja asmenį.