Gimk programa Jonavoje pradėta vykdyti nuo 2016 m. kovo mėn. GIMK programą sudaro įtėvių/globėjų mokymai (10 gupinių užiėmimų) susitikimai būsimų globėjų/įtėvių namuose. GIMK programos esmė – aktyvus suaugusiųjų mokymas, kurio tikslas – suteikti jiems naujos emocinės patirties, kuri padėtų suprasti, kaip jaučiasi be tėvų likęs vaikas, bei įvertinti mokymų dalyvių gebėjimus, stebimus mokymų metu, atliekant užduotis, taip pat individualių pokalbių metu. 

Šeimos vertinimas atliekamas ir išvada rengiama pagal penkias gebėjimų grupes:

 • saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas;
 • vaikų poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas;
 • vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas;
 • pagalba vaikui užmezgant saugius ir patvarius ryšius;
 • bendradrabiavimas spreniant vaiko ir šeimos problemas

GIMK programos tikslas - ne atmesti ar vien įvertinti kandidatus į globėjus bei įtėvius, bet padėti jiems pasiruošti, pasirengti tokiam svarbiam žingsniui, kaip vaiko priėmimas į savo šeimą ir namus. Viena iš GIMK programos praktinių nuostatų – tausojantis požiūris ne tik į įvaikinamą, globojamą vaiką, bet ir į ketinančią įvaikinti ar globoti šeimą, siekiant apsaugoti santuoką ir šeimoje augančius vaikus nuo galimų lemtingų krizių.

GIMK mokymų temos:

 • įvadas į globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK;
 • darbas komandoje užtikrinant stabilumą vaiko gyvenime;
 • atviras kalbėjimas su įvaikintu ar globojamu vaiku;
 • raidos poreikių tenkinimas. Ryšiai;
 • raidos poreikių tenkinimas. Netektys;
 • savosios vertės pajautimas. Šeimos ryšių stiprinimas;
 • auklėjimas;
 • pastovių ryšių stiprinimas;
 • pasiruošimas pokyčiams (permainų planavimas);
 • sąmoningas sprendimo priėmimas.

Teikiamos GIMK specialistų paslaugos Jonavos r. socialinių paslaugų centre.

 • Mokymai pagal globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK.
 • Globėjų/įtėvių savitarpio paramos grupė
 • Tęstiniai GIMK mokymai esamiems globėjams/įtėviams
 • Socialinio darbuotojo ir/arba psichologo konsultacijos globėjams.
 • Konsultuojame apie globos ar įvaikinimo procesą kiekvieną darbo dieną adresu: Chemikų g. 136, Jonava, telefonu: 8 349 64601; 8 349 201514