Jonavos rajono socialinių paslaugų centras
JRSPC
Prieiga neįgaliesiems Prieiga neįgaliesiems Facebook Prieiga neįgaliesiems
Svetaines struktura

Teisinė informacija

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Jonavos rajono socialinių paslaugų centro veikla:

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570);
 3. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. Gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo;
 4. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro į s a k y m a s dėl darbo su socialinės rizikos šeimomis metodinių rekomendacijų patvirtinimo;
 5. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymasdėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo;
 6. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro į s a k y m a s dėl neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo;
 7. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. Gruodžio 19 d. įsakymo nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo;
 8. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo;
 9. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro į s a k y m a s dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. Balandžio 5 d. Įsakymo nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo;
 10. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl bendro darbo su šeimomis tvarkos aprašo patvirtinimo ";

Jonavos rajono savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys Jonavos rajono socialinių centro teikiamas paslaugas:

 1. Dėl priklausomybės nuo alkoholio mažinimo Jonavos rajono socialinės rizikos šeimose tvarkos aprašo patvirtinimo;
 2. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Jonavos rajono savivaldybės socialinio darbo su probleminėmis, socialinės rizikos šeimomis, vaikais ir asmenimis tvarkos aprašo patvirtinimo;
 3. Dienos socialinės globos asmens namuose skyrimo, teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas;
 4. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokėjimo už socialinės paslaugas Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo;
 5. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl vienkartinės piniginės socialinės paramos teikimo mokėjimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo;
 6. Dėl tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams) Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Dėl tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams) Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 31, LT-55164 Jonava
tel./faks. (8 349) 54 722, el. p. soc.centras@jonava.lt
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 300629722

Darbo laikas: 8.00- 17.00, pietų pertrauka 12.00-12.30.
Valstybinių švenčių dienomis nedirbama. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 val. trumpiau