Jonavos rajono socialinių paslaugų centras
JRSPC
Prieiga neįgaliesiems Prieiga neįgaliesiems Facebook Prieiga neįgaliesiems
Svetaines struktura

PSICHOLOGAS TEIKIA PASLAUGAS JAUNIMUI PROJEKTE „ATRASK SAVE“

Dažnam jaunuoliui trūksta žinių kaip planuoti savo karjerą ir kryptingai siekti tikslų. Jaunimas turi mažai darbo patirties, nežino kas jam patinka, ką jis sugeba, ko norėtų. Bendro Lietuvos darbo biržos ir partnerių įgyvendinamo projekto „ATRASK SAVE“ dalyviai – ne išimtis. Šiems nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems 15–29 metų amžiaus jaunuoliams geriau pažinti save, rasti paskatų grįžti į švietimo sistemą ar pasirinkti mėgstamą darbą padeda projekto psichologai. Jonavos rajono socialinių paslaugų centre vykdomame projekte dirba psichologė Fausta Cikanavičienė. Psichologė mano, kad jaunuoliams trūksta motyvacijos, noro ir supratimo, jog reikia planuoti bei kurti savo ateitį. Nemažai jaunuolių yra išlaikomi tėvų, gauna paramą iš valstybės, ir jiems taip yra gerai. Jie nenori nieko keisti, imtis atsakomybės, dirbti, stengtis. Kita priežastis – tai pasitikėjimo savimi stoka, iš kurios kyla neryžtingumas ir baimė ko nors imtis. Jaunuoliai psichologės konsultacijų metu gilinasi į save, atskleidžia savo pagrindines asmenines savybes, polinkius, sritį, kurioje galėtų tinkamiausiai save realizuoti. Šiais laikais darbo rinkoje tenka konkuruoti su kitais kandidatais, reikalaujama vis aukštesnės kvalifikacijos. Neįgijus reikiamos kvalifikacijos, darbo paieškos tik sunkėja. Dažnai kai kurie jaunuoliai nesupranta svarbiausio dalyko: tai, ką daro, turi atlikti geriausiai, kad darbdaviai teiktų jiems pirmenybę. „ATRASK SAVE" psichologė padeda jaunuoliams atsakyti į tris pagrindinius klausimus, kuriuos gali užduoti darbdavys: – „Ar sugebėsiu atlikti tai, ko iš manęs tikisi darbdavys, ar norėsiu tą darbą dirbti ir ar esu patikimas darbuotojas?“

Per keturis mėnesius psichologė konsultavo 15 projekto „ATRASK SAVE“ dalyvių, 7 iš jų kėlė kvalifikaciją ar įsidarbino.

Kviečiame visus jaunuolius, norinčius prisijungti prie projekto „ATRASK SAVE" veiklų susisiekti telefonu 8 633 473 76, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba užsukti į Jonavos rajono socialinių paslaugų centro Rimkų padalinį, Chemikų g. 136. Vietos JGI koordinatorė kartu su specialistų komanda padės atrasti save.

Projektą „ATRASK SAVE“ įgyvendina Lietuvos darbo birža, bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Įgyvendinant projektą Jonavos rajone partneris – Jonavos rajono socialinių paslaugų centras.

 

PROJEKTAS JAUNIMUI „ATRASK SAVE“ SIŪLO NAUJAS GALIMYBES

Jaunuoliams, dalyvavusiems projekte „ATRASK SAVE“ ir neradusiems tinkamo darbo, mokymosi, savanorystės ar praktikos vietos, siūloma dalyvauti Lietuvos darbo biržos vykdomame projekte „Naujas startas“. Ši programa jaunimui nuo 15 iki 29 metų siūlo naujas galimybes. Dalyvaudami šiame projekte jaunuoliai gali rinktis vieną iš daugelio siūlomų profesinio mokymosi programų. Mokymosi laikotarpiu mokama stipendija (210 eurų per mėnesį), kompensuojamos kelionės, apgyvendinimo ir sveikatos patikrinimo išlaidos. Profesinis mokymas trunka iki 7 mėn.

111111111111

Jaunuoliams, turintiems viziją, ką norėtų veikti ir tikslą, kurio galėtų siekti, programoje suteikiama dar vieną galimybė – įdarbinimo subsidijuojant priemonė, kuri padės įsidarbinti ir įsitvirtinti darbo rinkoje. Įdarbinusiam darbdaviui iki 9 mėn. bus mokama subsidija darbo užmokesčiui kompensuoti.

Svarbu paminėti, kad projekto „Naujas startas“ galimybėmis gali pasinaudoti tik jaunuoliai dalyvavę JGI pirminės intervencijos projekte „ATRASK SAVE“ ir prisiregistravę Darbo biržoje.

Kviečiame visus jaunuolius, norinčius prisijungti prie projekto „ATRASK SAVE" veiklų susisiekti telefonu 8 633 473 76, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba užsukti į Jonavos rajono socialinių paslaugų centro Rimkų padalinį, Chemikų g. 136. Vietos JGI koordinatorė kartu su specialistų komanda padės atrasti save.

Projektą „ATRASK SAVE“ įgyvendina Lietuvos darbo birža, bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Įgyvendinant projektą Jonavos rajone partneris – Jonavos rajono socialinių paslaugų centras.

KVIEČIAME DALYVAUTI SOCIALINIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KONKURSE

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 13B-754 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2017-2019 metų socialinių projektų rengimo, atrankos konkurso organizavimo, finansavimo ir kontrolės nuostatų patvirtinimo“ Jonavos rajono socialinių projektų atrankos komisija skelbia projektų paraiškų 2017 metų konkursą.

Paraiškas prašome teikti iki 2017 m. balandžio 26 dienos (įskaitytinai) adresu: Jonavos r. Socialinių paslaugų centras, Vasario 16-osios g. 31, Jonavos m.

Papildoma informacija teikiama tel. 8-349-33122 Jonavos rajono socialinių paslaugų centre. Dėl elektroninio paraiškos formos varianto ir nuostatų prašome kreiptis el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Elektroninė paraiškos forma čia.

JGI projekto „ATRASK SAVE“ įgyvendinimo ir rezultatų pristatymas

111111111111

Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštu „Dėl patikslintų jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje užduočių ir siektinų rezultatų 2017 metais“ bei atsižvelgiant į 2017 metams rekomenduojamas įgyvendinti jaunimo politikos sritis, užduotis ir siektinus rezultatus Jonavos rajono savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetuose balandžio 18 dieną įvyko projekto „ATRASK SAVE“ įgyvendinimo ir rezultatų pristatymas. Pasiektus rezultatus pristatė Kauno teritorinės darbo biržos Jonavos skyriaus vedėja Nijolė Jeremičiūtė ir Jaunimo darbo centro darbuotoja Sigita Bulkė bei Socialinių paslaugų centro projekto koordinatorė Vida Rozenbergienė.

JDC darbuotoja Sigita Bulkė pristatė projekto „ATRASK SAVE“  tikslą, kuriuo siekiama sumažinti nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių 15–29 m. amžiaus  jaunuolių skaičių. Projekto metu įgyvendinamos ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.

Darbo biržos atstovės pasakojo apie vykdomas veiklas projekto metu. Pastebėta, kad jaunuoliai, dalyvaujantys veiklose, pasisemia gerosios patirties, kuri padeda prisitaikyti naujoje aplinkoje, pažinti save, įsitraukti į visuomenei naudingą veiklą, stiprina motyvaciją.

Komitetų nariai domėjosi vykdomo projekto įgyvendinimu, projekto dalyvių paieška bei gaunama nauda jaunuoliams baigusiems dalyvavimą projekto „ATRASK SAVE“ veikloje.

Koordinatorės Vidos Rozenbergienės manymu yra labai svarbu tai, kad programa įgyvendinama atsižvelgiant į kiekvieno jaunuolio individualius poreikius. Su kiekvienu bendraujama individualiai Socialinių paslaugų centre arba vykstama į jaunuolio gyvenamąją vietą mieste ar seniūnijose. Kiekvienas jaunuolis turi galimybę projekte dalyvauti iki 4 mėnesių. Pasak projekto koordinatorės dažnai tenka padėti jaunuoliui jau užbaigusiam dalyvavimą projekte. Padėti susigaudyti gyvenimiškose situacijose, patarti, tarpininkauti paprašo ir jaunuolio tėvai. Projekto dalyviai dažniausiai yra iš socialinės rizikos šeimų, kuriose nėra tinkamo gyvenimo pavyzdžio.

Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Daiva Skebienė akcentavo projekto „ATRASK SAVE“ svarbą kaip puikią galimybę jaunimui, siekiančiam įsitvirtinti darbo rinkoje, sugrįžti į švietimo sistemą ar pradėti savo verslą. Susirinkusieji pritarė, kad siekiant gerų rezultatų projekte „ATRASK SAVE“ reikia glaudaus bendradarbiavimo tarp institucijų.

Projektą „ATRASK SAVE“ įgyvendina Lietuvos darbo birža, bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Įgyvendinant projektą Jonavos rajone partneris – Jonavos rajono socialinių paslaugų centras.

Projekto „ATRASK SAVE“ metų pasiekimai

Jonavos rajono socialinių paslaugų centre vykdomas visą Lietuvą apimantis Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektas „ATRASK SAVE“. Prabėgo metai, kai buvo užregistruotas pirmasis klientas, todėl galime pasidžiaugti pasiektais rezultatais. Iki 2017 m. kovo 1 dienos užregistruoti 92 jaunuoliai, 85 iš jų atitiko projekto dalyvio kriterijus ir įsitraukė į projekto veiklas, tačiau tik 75 dalyviai toliau tęsė dalyvavimą. 3 merginos pasirinko savanorystę ir sėkmingai darbavosi 4 mėnesius pasirinktose įstaigose. Šiuo metu viena iš jų studijuoja aukštojoje mokykloje, kitos dvi įgijusios darbinės patirties sėkmingai įsidarbino. 16 dalyvių priėmė pasiūlymus integruotis į darbo rinką ar švietimo sistemą. Nemaža dalis jaunuolių registravosi teritorinėje darbo biržoje ir įsiliejo į ten vykdomas veiklas. 2 žmonės dalyvauja antrinės intervencijos projekte „Naujas startas“. Šis projektas suteikė galimybę vaikiną įdarbinti subsidijuojant, o mergina pasirinko mokytis profesijos.

Projekto „ATRASK SAVE“  tikslas – sumažinti nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių 15–29 m. amžiaus  jaunuolių skaičių, įgyvendinant ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso, bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.

Projektą „ATRASK SAVE“ įgyvendina Lietuvos darbo birža, bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Įgyvendinant projektą Jonavos rajone partneris – Jonavos rajono socialinių paslaugų centras.

111111111111

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 31, LT-55164 Jonava
tel./faks. (8 349) 54 722, el. p. soc.centras@jonava.lt
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 300629722

Darbo laikas: 8.00- 17.00, pietų pertrauka 12.00-12.30.
Valstybinių švenčių dienomis nedirbama. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 val. trumpiau