Jonavos rajono socialinių paslaugų centras
JRSPC
Prieiga neįgaliesiems Prieiga neįgaliesiems Facebook Prieiga neįgaliesiems
Svetaines struktura

JGI projekto „ATRASK SAVE“ įgyvendinimo ir rezultatų pristatymas

111111111111

Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštu „Dėl patikslintų jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje užduočių ir siektinų rezultatų 2017 metais“ bei atsižvelgiant į 2017 metams rekomenduojamas įgyvendinti jaunimo politikos sritis, užduotis ir siektinus rezultatus Jonavos rajono savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetuose balandžio 18 dieną įvyko projekto „ATRASK SAVE“ įgyvendinimo ir rezultatų pristatymas. Pasiektus rezultatus pristatė Kauno teritorinės darbo biržos Jonavos skyriaus vedėja Nijolė Jeremičiūtė ir Jaunimo darbo centro darbuotoja Sigita Bulkė bei Socialinių paslaugų centro projekto koordinatorė Vida Rozenbergienė.

JDC darbuotoja Sigita Bulkė pristatė projekto „ATRASK SAVE“  tikslą, kuriuo siekiama sumažinti nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių 15–29 m. amžiaus  jaunuolių skaičių. Projekto metu įgyvendinamos ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.

Darbo biržos atstovės pasakojo apie vykdomas veiklas projekto metu. Pastebėta, kad jaunuoliai, dalyvaujantys veiklose, pasisemia gerosios patirties, kuri padeda prisitaikyti naujoje aplinkoje, pažinti save, įsitraukti į visuomenei naudingą veiklą, stiprina motyvaciją.

Komitetų nariai domėjosi vykdomo projekto įgyvendinimu, projekto dalyvių paieška bei gaunama nauda jaunuoliams baigusiems dalyvavimą projekto „ATRASK SAVE“ veikloje.

Koordinatorės Vidos Rozenbergienės manymu yra labai svarbu tai, kad programa įgyvendinama atsižvelgiant į kiekvieno jaunuolio individualius poreikius. Su kiekvienu bendraujama individualiai Socialinių paslaugų centre arba vykstama į jaunuolio gyvenamąją vietą mieste ar seniūnijose. Kiekvienas jaunuolis turi galimybę projekte dalyvauti iki 4 mėnesių. Pasak projekto koordinatorės dažnai tenka padėti jaunuoliui jau užbaigusiam dalyvavimą projekte. Padėti susigaudyti gyvenimiškose situacijose, patarti, tarpininkauti paprašo ir jaunuolio tėvai. Projekto dalyviai dažniausiai yra iš socialinės rizikos šeimų, kuriose nėra tinkamo gyvenimo pavyzdžio.

Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Daiva Skebienė akcentavo projekto „ATRASK SAVE“ svarbą kaip puikią galimybę jaunimui, siekiančiam įsitvirtinti darbo rinkoje, sugrįžti į švietimo sistemą ar pradėti savo verslą. Susirinkusieji pritarė, kad siekiant gerų rezultatų projekte „ATRASK SAVE“ reikia glaudaus bendradarbiavimo tarp institucijų.

Projektą „ATRASK SAVE“ įgyvendina Lietuvos darbo birža, bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Įgyvendinant projektą Jonavos rajone partneris – Jonavos rajono socialinių paslaugų centras.

KVIEČIAME DALYVAUTI SOCIALINIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KONKURSE

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 13B-754 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2017-2019 metų socialinių projektų rengimo, atrankos konkurso organizavimo, finansavimo ir kontrolės nuostatų patvirtinimo“ Jonavos rajono socialinių projektų atrankos komisija skelbia projektų paraiškų 2017 metų konkursą.

Paraiškas prašome teikti iki 2017 m. balandžio 26 dienos (įskaitytinai) adresu: Jonavos r. Socialinių paslaugų centras, Vasario 16-osios g. 31, Jonavos m.

Papildoma informacija teikiama tel. 8-349-33122 Jonavos rajono socialinių paslaugų centre. Dėl elektroninio paraiškos formos varianto ir nuostatų prašome kreiptis el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Elektroninė paraiškos forma čia.

Jaunimą kviečia projektas „ATRASK SAVE“

Įpusėjo jaunimui skirtas projektas „ATRASK SAVE“, kurį įgyvendina Lietuvos darbo birža, bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Įgyvendinant projektą Jonavos rajone partneris – Jonavos rajono socialinių paslaugų centras.

Visoje šalyje įgyvendinamas projektas „ATRASK SAVE“ teikia ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones. Šiame Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekte gali dalyvauti neaktyvus, nedirbantis, nesimokantis 15-29 metų jaunimas. Tokiems jaunuoliams neretai reikia padėti atrasti save, suteikti palaikymą jų kelyje, įgyti tam tikrų profesinių įgūdžių, darbinės patirties ir tokiu būdu suteikti pagalbą grįžtant į švietimo sistemą ar įsiliejant į darbo rinką. Vienas iš būdų, skirtų sugrąžinti jaunuolius į darbo ar švietimo rinką – Jaunimo garantijų iniciatyvos projektas „Atrask save“.

„ATRASK SAVE“ koordinatorė siekia padėti jaunuoliui pažinti save, skatina įgauti savanorystės patirties, motyvuoja neaktyvius jaunuolius įsilieti į veiklas ir įgyti profesines, asmenines ir socialines kompetencijas. Jaunimo nedarbas bei pasitraukimas iš švietimo sistemos Lietuvoje – opios problemos, kurioms vis dar ieškomi efektyvūs sprendimo būdai. Šiuo metu didelis dėmesys yra skiriamas NEET jaunimui, t.y. 15-29 m. jaunuoliams, kurie nedirba, nesimoko, nedalyvauja mokymuose ir nėra registruoti darbo biržoje. Šiems jaunuoliams neretai reikia padėti atrasti save, suteikti palaikymą jų kelyje, įgyti tam tikrų profesinių įgūdžių, darbinės patirties ir tokiu būdu suteikti pagalbą grįžtant į švietimo sistemą ar įsiliejant į darbo rinką. Vienas iš būdų, skirtų sugrąžinti jaunuolius į darbo ar švietimo rinką – Jaunimo garantijų iniciatyvos projektas „Atrask save“.

 

Projekto „ATRASK SAVE“ koordinatorė siūlo:

 

- Pagalbą ieškant darbo;
- Tarpininkavimą švietimo ir įdarbinančiose įstaigose;
- Padėti išbandyti save savanoriaujant;
- Susitikti ir bendrauti;
- Ugdyti socialinius ir gyvenimo įgūdžius, reikalingus įsidarbinimui.

Nauda dalyvauti projekte „ATRASK SAVE“:

 

- Apmokamas PSD (privalomasis sveikatos draudimas);
- Individualios konsultacijos, grupiniai užsiėmimai;
- Savarankiškumo ugdymas;
- Kontakto palaikymas pasibaigus projektui;
- Galimybė tapti savanoriu;
- Balų pridėjimas stojant į aukštąsias mokyklas.

 

Maloniai kviečiame susisiekti su vietos JGI koordinatore tel. 8 633 47376 arba Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Projekto „ATRASK SAVE“ metų pasiekimai

Jonavos rajono socialinių paslaugų centre vykdomas visą Lietuvą apimantis Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektas „ATRASK SAVE“. Prabėgo metai, kai buvo užregistruotas pirmasis klientas, todėl galime pasidžiaugti pasiektais rezultatais. Iki 2017 m. kovo 1 dienos užregistruoti 92 jaunuoliai, 85 iš jų atitiko projekto dalyvio kriterijus ir įsitraukė į projekto veiklas, tačiau tik 75 dalyviai toliau tęsė dalyvavimą. 3 merginos pasirinko savanorystę ir sėkmingai darbavosi 4 mėnesius pasirinktose įstaigose. Šiuo metu viena iš jų studijuoja aukštojoje mokykloje, kitos dvi įgijusios darbinės patirties sėkmingai įsidarbino. 16 dalyvių priėmė pasiūlymus integruotis į darbo rinką ar švietimo sistemą. Nemaža dalis jaunuolių registravosi teritorinėje darbo biržoje ir įsiliejo į ten vykdomas veiklas. 2 žmonės dalyvauja antrinės intervencijos projekte „Naujas startas“. Šis projektas suteikė galimybę vaikiną įdarbinti subsidijuojant, o mergina pasirinko mokytis profesijos.

Projekto „ATRASK SAVE“  tikslas – sumažinti nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių 15–29 m. amžiaus  jaunuolių skaičių, įgyvendinant ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso, bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.

Projektą „ATRASK SAVE“ įgyvendina Lietuvos darbo birža, bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Įgyvendinant projektą Jonavos rajone partneris – Jonavos rajono socialinių paslaugų centras.

111111111111

DĖL PROJEKTO NR. 08-4.1-ESFA-V-416-02-0004 „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE”

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, su viešąja įstaiga „Europos socialinio fondo agentūra" 2016 m. gruodžio 16 d. pasirašė projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Jonavos rajono savivaldybėje" įgyvendinimo sutartį.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" priemonę „Kompleksinės paslaugos šeimai".

Šeimos nariai (netekę darbo, susidūrę su ekonominėmis, socialinės atskirties, psichologinėmis, šeimos vertybių suvokimo problemomis) pradeda naudoti smurtą, piktnaudžiauti alkoholiu, neprižiūri vaikų, todėl formuojasi netinkamas požiūris į šeimos vertybes, santykius ir bendravimą šeimose. Planuojamas projektas skirtas visoms krizę išgyvenančioms tikslinės grupės šeimoms (ne tik į socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašytoms, bet ir kitoms šeimoms – pvz., turinčioms neįgalų šeimoms narį, kenčiančioms nuo piktnaudžiavimo ligų, daugiavaikėms šeimoms, pabėgėlių šeimoms).

Projekte numatomos kompleksinės pagalbos veiklos: psichologinė ir socialinė pagalba krizę išgyvenančioms šeimoms, pozityvios tėvystės mokymai, socialinių įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, mediacijos paslaugos, teisinė pagalba (teisinis švietimas, darbo teisė, konsultacijos ne skyrybų procese esančioms, bet kitoms projekte dalyvaujančioms šeimoms), vaikų priežiūros paslaugos, potencialių ir esamų tikslinių grupių informavimas, konsultavimas, pagalba specialių poreikių turinčių (neįgalių) narių šeimoms.

Į kompleksinių paslaugų teikimą bus įtrauktos tiek savivaldybės, tiek nevyriausybinės rajono organizacijos. Tokiu būdu Jonavos rajone bus sukurta efektyvi ne tik krizių šeimoje intervencijos, bet ir prevencijos sistema, užtikrinanti kompleksinės pagalbos paslaugas visiems krizę išgyvenančių šeimų nariams, veikianti tiek valstybiniame, tiek nevyriausybiniame sektoriuje. Projekte numatoma, kad 230 asmenų gaus kompleksinės pagalbos paslaugas.

Projektinės veiklos priemonėmis siekiama apjungti biudžetinių ir nevyriausybinių organizacijų potencialą šeimos gerovės labui, sukuriant efektyvią kompleksinių paslaugų teikimo šeimai infrastruktūrą Jonavos rajone, todėl į kompleksinių paslaugų teikimą bus įtrauktos tiek savivaldybės, tiek nevyriausybinės rajono organizacijos: Jonavos r. socialinių paslaugų centras atliks Bendruomenės šeimos namų funkcijas.

Numatoma projekto vertė yra 323.679,41 Eur – Europos Sąjungos fondų lėšos.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 31, LT-55164 Jonava
tel./faks. (8 349) 54 722, el. p. soc.centras@jonava.lt
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 300629722

Darbo laikas: 8.00- 17.00, pietų pertrauka 12.00-12.30.
Valstybinių švenčių dienomis nedirbama. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 val. trumpiau