Jonavos rajono socialinių paslaugų centras
JRSPC
Prieiga neįgaliesiems Prieiga neįgaliesiems Facebook Prieiga neįgaliesiems
Svetaines struktura

Vasario-kovo mėnesių maisto paketų dalinimo

Jonava vasaris-kovas 001

Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems

Jonavos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1–460 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ ir Jonavos rajono Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos darbo nuostatais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 13B-988, organizuoja būsto pritaikymą neįgaliesiems.
   .
Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

 • specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 • bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 • kitas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

 

Reikalavimai pritaikomam būstui:

 • būstas yra neįgalaus asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;
 • būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;
 • būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;
 • dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t.t.
 • naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;
 • būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
 • būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį būstą);
 • būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas).

 

Kreipiantis dėl būsto pritaikymo prašoma pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą;
 • neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
 • išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
 • laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, kai prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus neįgaliojo specialiesiems poreikiams. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba jo patvirtintą kopiją;
 • kitą pareiškėjui svarbią informaciją.

 

           Prašymai 2018 metams dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems priimami iki 2018 m. kovo 1 d.  Jonavos rajono socialinių paslaugų centre Vasario 16-osios g. 31, Jonava, kontaktinis asmuo Giedrė Gailiauskaitė, tel. (8 349) 54722 .

 

Gyventojų dėmesiui

22554797 502885710053930 3459166395481189389 n

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras prisijungė prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kovos su prekyba žmonėmis 2017-2019 metų veiksmų įgyvendinimo plano, kurio metu vyks visuomenės informavimas apie kovos su prekyba žmonėmis iniciatyvomis, teikiama pagalba, organizuojamos diskusijos, skatinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Daugiau informacijos : http://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kova-su-prekyba-zmonemis.

DĖL PARAMOS MAISTUI

Jonavos r. socialinių paslaugų centras informuoja, kad norinčius šiemet gauti paramą maistu iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPF), kviečiame pateikti prašymus iki 2018 m. sausio 19 d.: 
miesto gyventojams - Jonavos r. socialinių paslaugų centre, seniūnijų gyventojams - seniūnijose arba Jonavos r. SPC padaliniuose.
Papildoma informacija teikiama telefonu (8 349) 50482.

Jonavos miesto gyventojams dėl 2017 m. spalio mėnesio maisto paketų dalinimo

Jonavos miesto gyventojai kviečiami atsiimti paramą maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo programos Rambyno g. 21, Jonavoje. Maisto paketai bus dalinami:

 

 

Spalio 11-13 d. 8:30-10:30 val.

Spalio 14-15 d. 8-10 val.

 

 

 

 

Būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

LPF „Maisto bankas“

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 31, LT-55164 Jonava
tel./faks. (8 349) 54 722, el. p. soc.centras@jonava.lt
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 300629722

Darbo laikas: 8.00- 17.00, pietų pertrauka 12.00-12.30.
Valstybinių švenčių dienomis nedirbama. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 val. trumpiau