Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 2017 - 2018 M. I KETV.

 

Nr. Pareigybė Leistinas etatų skaičius

2017 m. vidutinis

darbo užmokestis

Eur 1 etatui

2018 m. I  ketv.

darbo užmokestis

Eur 1 etatui

1 Direktorius 1

1305,00

1325,00

2

Direktoriaus pavaduotojas soc. reikalams

1

969,62

1007,00 - 1073,25

3 Socialinių reikalų vedėjas 1

604,22

708,88 - 748,63

4 Socialinių paslaugų į namus skyriaus vedėjas 1

604,22

708,88 - 748,63

5 Spec. poreikių nustatymo ir darbo su neįgaliais specialistas 1

532,44

556,50 - 596,25

6 Soc. darbo personalo vadybininkas 0,5

508,95

596,25 - 636,00

7 Soc. darbo su soc. rizikos šeimomis seniūnijose organizatorius 1

673,38

768,50 - 808,25

8 Socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis 25,5

673,38

742,00 - 781,75

9 Socialinis darbuotojas dienos soc. priežiūrai ir užimtumui 1

463,63 - 508,95

530,00 - 569,75

10 Dienos soc. priežiūros ir užimtumo specialistas 1,5

463,63

503,50 - 543,25

11 Soc. darbuotojas pagal GIMK programą 2

568,98

583,00 - 622,75

12 Individualios priežiūros personalas globai 8

425,43

463,75 - 503,50

13 Individualios priežiūros personalas 14

412,38

450,50 - 490,25

14 Soc. darbuotojas dienos globai 0,5

507,65

556,50 - 596,25

15 Socialinio darbuotojo padėjėjas 1,75

412,38

437,25 - 477,00

16 Socialinis pedagogas 2

561,15 - 596,39

622,75 - 662,50

17 Psichologas 1

629,01

728,75 - 768,50

18 Slaugytojas 0,5

461,97

516,75 - 559,15

19 Slaugytojo padėjėjas 0,75

425,43

490,25 - 530,00

20 Kasininkas 0,5

391,50

463,75 - 503,50

21 Ūkvedys 1

391,50 - 394,11

450,50 - 490,25

22 Vairuotojas 1

398,03

437,25 - 477,00

23 Valytojas 1,5

380,00

400,00

Iš viso: 69

* Pareigybės koeficiento dydis priklauso nuo išsilavinimo ir darbo stažo.

**Pateikiamas Jonavos rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (eurais), neatskaičius mokesčių.